open access

Vaikuttavuus

Avoimella julkaisemisella näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

15.2.2021
Avoimet julkaisut ovat yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen peruspilareista. Julkaisujen avoimuutta voidaan toteuttaa eri tavoin, esim. valitsemalla avoin julkaisukanava tai...