erityisopetus

Ihmisyys

Erityisen tuen tarpeiden ymmärtäminen: Opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat keskiössä

13.5.2024
Johdanto Tässä artikkelissa korostetaan opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien merkitystä erityisen tuen ymmärtämisessä ammattikorkeakouluopetuksessa. Artikkelissa käsitellään, miten erityistä tukea määritellään ja järjestetään...