henkilöstöjohtaminen

Osaaminen

Osaamisen johtaminen

16.2.2022
Voitaneen sanoa, että osaamisesta huolehtiminen organisaatioissa on yksi henkilöstöjohtamisen ydinalueista (Viitala & Uotila 2014, 98; Oikarainen & Pihkala 2010, 48;...
Osaaminen

Lyhyt johdatus henkilöstöjohtamiseen

10.12.2021
Henkilöstön huomioonottaminen ei ole uusi ajatus puhuttaessa yrityksen tai organisaation yleisjohtamisessa. Modernissa henkilöstöjohtamisajattelussa ihmisnäkökulma liitetään niin käyttäytymistarkasteluun kuin yritysstrategian malleihin....