tutkimusmenetelmät

Osaaminen

Survey – kyselytutkimus

15.12.2021
Tutkimuskontekstissa keskustellaan usein edelleen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteesta ja eroista, vaikka monet tutkijat ovat jo huomattavan kauan sitten kyseenalaistaneet...
Osaaminen

Eläytymismenetelmä

3.11.2021
Eläytymismenetelmä on aineistonkeräämisen menetelmä Eläytymismenetelmällä tarkoitetaan sellaista laadullisen aineistonkeräämisen menetelmää, jossa aineiston keräämiseen käytetään tutkijan antamien ohjeiden (lyhyt kehyskertomus) jälkeen...
Osaaminen

Arviointitutkimus

26.10.2021
Mitä arviointitutkimus on? Mikko Mäntysaaren (2010, 2) toimittamassa julkaisussa arviointi sosiaalipalveluissa todetaan, että arvioinnin tarkoitusperiä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta käsin....
Osaaminen

Tapaustutkimus eli Case Study

22.9.2021
Case Study eli tapaustutkimus, on tutkimusta, jossa keskitytään nimensä mukaisesti johonkin yksittäiseen tai muutamaan yksittäiseen tapaukseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)....