osallisuus

Osaaminen

Lastensuojelun sijaishuollon rajoittamistoimenpiteiden lapsikohtaisissa arvioinnissa kehitettävää

7.3.2024
Sijaishuollossa olevien lasten asema edellyttää erityistä suojelua, jota tarjotaan luotettavien aikuisten avulla. Lasten osallisuuden tukeminen sijoitusprosessin aikana on keskeinen tehtävä...
Osaaminen

Sosionomiopiskelijat järjestämässä virkistystoimintaa

15.5.2023
Kiireetön ja lämmin vastaanotto kuvasivat päivä- ja työtoiminta palvelukeskus Majakan tunnelmaa, kun VAMKin sosionomiopiskelijat saapuivat tutustumaan vammaispalveluihin maaliskuussa 2023. Tänä...
Handitec Sundomissa.
Ihmisyys

Vaasan Handitec Oy ja antoisa yhteistyö

28.3.2023
Mahdollisimman hyvä arki toiminnan rajoitteista huolimatta apuvälineitä hyödyntäen tulee olla tavoitteena kaikessa ohjaamisessa sekä hoidon että palveluiden suunnittelussa. Osallistuminen omaan...
Yhdessä

Opiskelijoiden osallistaminen ja osallisuuden varmistaminen ammattikorkeakoulun kontekstissa

15.12.2022
Osallisuudesta puhutaan nykyään paljon ja sen merkitys koetaan yhä tärkeämmäksi. Osallisuuden avulla voidaan yhtäältä luoda parempia ja toimivampia yhteisöjä, toisaalta...