tutkimus

Tulevaisuus

Tarvitaanko ihmisiä enää työpaikoilla?

30.3.2023 Luova tekoäly on viimein tullut laajaan käyttöön ChatGPT -sovelluksen muodossa. Kiinnostuksesta kertovat myös käyttäjäluvut – edellä mainittu ja myös tunnetuin...
Osaaminen

Toimintatutkimus

11.4.2022 Toimintatutkimus (action research) on lähtökohtaisesti tutkimusta, jossa tutkija osallistuu kiinteästi tutkittavan yhteisön elämään tallentamaan tapahtumia ja tilanteita (Kemmis, Mc Taggart...
Osaaminen

Kysymyksenasettelu tutkimuksessa ja tulosten tulkinta

20.12.2021 Tutkimuksen kysymyksenasettelun merkitys on tutkimusta tehtäessä keskeinen, sillä meillä on mahdollisuus saada ainoastaan ja vain sellaisia vastauksia, mitä osaamme ja...
Osaaminen

Arviointitutkimus

26.10.2021 Mitä arviointitutkimus on? Mikko Mäntysaaren (2010, 2) toimittamassa julkaisussa arviointi sosiaalipalveluissa todetaan, että arvioinnin tarkoitusperiä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta käsin....
Osaaminen

Varo linkkimätää

26.10.2021 Tutkimuksen lähteinä on perinteisen painetun aineiston lisäksi koko ajan kasvava määrä erilaisia verkkoaineistoja, joiden sisältö päivittyy, muuttaa tai poistuu kokonaan....
Osaaminen

Diskurssianalyysi

15.10.2021 Diskurssianalyysi on määritelty tutkimusmenetelmäksi, jota käytetään kirjallisen tai puhutun kielen tutkimiseen etenkin sen sosiaalisen kontekstin osalta. Diskurssianalyysissä on tarkoituksena ymmärtää,...
Osaaminen

Tapaustutkimus eli Case Study

22.9.2021 Case Study eli tapaustutkimus, on tutkimusta, jossa keskitytään nimensä mukaisesti johonkin yksittäiseen tai muutamaan yksittäiseen tapaukseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)....
Näkökulmia/Blogi

Hyvä tieteellinen käytäntö kirjallisissa tehtävissä ja tutkimuksessa

26.1.2021 Suomessa hyvään tieteelliseen käytäntöön on kiinnitetty huomiota aktiivisesti vuodesta 1994 alkaen, kun kansallinen ohje hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausten tunnistamisesta...