tutkimus

Osaaminen

Markkinointi Twitch suoratoistopalvelussa – katsojien kokemukset

8.5.2024
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia markkinointia Twitch-suoratoistopalvelussa ja sen vaikutusta katsojien katselukokemukseen. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 52. Tulokset osoittivat, että noin...
Tulevaisuus

Tarvitaanko ihmisiä enää työpaikoilla?

30.3.2023
Luova tekoäly on viimein tullut laajaan käyttöön ChatGPT -sovelluksen muodossa. Kiinnostuksesta kertovat myös käyttäjäluvut – edellä mainittu ja myös tunnetuin...
Osaaminen

Toimintatutkimus

11.4.2022
Toimintatutkimus (action research) on lähtökohtaisesti tutkimusta, jossa tutkija osallistuu kiinteästi tutkittavan yhteisön elämään tallentamaan tapahtumia ja tilanteita (Kemmis, Mc Taggart...
Osaaminen

Kysymyksenasettelu tutkimuksessa ja tulosten tulkinta

20.12.2021
Tutkimuksen kysymyksenasettelun merkitys on tutkimusta tehtäessä keskeinen, sillä meillä on mahdollisuus saada ainoastaan ja vain sellaisia vastauksia, mitä osaamme ja...
Osaaminen

Arviointitutkimus

26.10.2021
Mitä arviointitutkimus on? Mikko Mäntysaaren (2010, 2) toimittamassa julkaisussa arviointi sosiaalipalveluissa todetaan, että arvioinnin tarkoitusperiä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta käsin....
Osaaminen

Varo linkkimätää

26.10.2021
Tutkimuksen lähteinä on perinteisen painetun aineiston lisäksi koko ajan kasvava määrä erilaisia verkkoaineistoja, joiden sisältö päivittyy, muuttaa tai poistuu kokonaan....
Osaaminen

Diskurssianalyysi

15.10.2021
Diskurssianalyysi on määritelty tutkimusmenetelmäksi, jota käytetään kirjallisen tai puhutun kielen tutkimiseen etenkin sen sosiaalisen kontekstin osalta. Diskurssianalyysissä on tarkoituksena ymmärtää,...
Osaaminen

Tapaustutkimus eli Case Study

22.9.2021
Case Study eli tapaustutkimus, on tutkimusta, jossa keskitytään nimensä mukaisesti johonkin yksittäiseen tai muutamaan yksittäiseen tapaukseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)....