viheralueet

Tulevaisuus

Uusiomateriaalien käyttö on tärkeä osa viherrakentamisen tulevaisuutta

17.6.2024
Uusiomateriaaleja hyödyntämällä pystytään toteuttamaan kiertotalouden periaatteita ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Niiden avulla vähennetään neitseellisten materiaalien käytön tarvetta, edistetään materiaalitehokkuutta...