opetusmenetelmät

Osaaminen

Flipped Learning eli Käänteinen oppiminen oppimismenetelmänä

20.10.2023
Flipped Learning on pedagoginen malli, jossa oppijat tutustuvat ennakolta opetusmateriaaleihin ja tekevät niihin liittyviä harjoituksia. Tällöin varsinainen kontaktiopetus voidaan käyttää...