hoitotyö

Osaaminen

Haave yhtenäisestä potilastietojärjestelmästä

15.6.2023
Niina Haavisto ja Jemina Tuomaala (2023) tutkivat opinnäytetyönään hoitajien kokemuksia potilastietojen hakemisesta ja tiedon siirtymisestä eri potilastietojärjestelmien välillä. Samalla kartoitettiin,...
Osaaminen

Kotihoidon tiimien kehittäminen Lean-menetelmällä

8.6.2023
Ikääntyneiden määrä väestössä tulee kasvamaan tulevina vuosina nopeasti. Se on pakottanut hyvinvointialueet etsimään uusia ratkaisukeinoja resurssien oikein kohdentamiseksi ja työn...
Näkökulmia/Blogi

Opettajat ”oikeissa töissä”

30.5.2023
Olemme työskennelleet Vaasan ammattikorkeakoulun lehtoreina lähes kaksikymmentä vuotta. Vakituisen työn ohessa olemme kesäisin reilusti yli kymmenen vuotta työskennelleet erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajan...
Näkökulmia/Blogi

Vanhempien asiakaskokemukset oman lapsen sairaalahoidosta

30.5.2023
Sosiaali- ja terveysalaa pyritään uudistamaan yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa tekemällä palveluista entistä asiakaslähtöisempiä (Sote-uudistus 2020). Lasten hoitotyössä asiakaslähtöisessä ajattelussa huomioidaan...
Osaaminen

Takaisin kotiin – paluu hoitotyöhön koulutushanke

17.5.2023
Ammattibarometrin (2022) mukaan avoimia sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan paikkoja on auki keskimäärin kuukaudessa yli 8000. Kuten tiedämme, julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa...
Ihmisyys

Ajattele aivojasi – Mieti muistiasi

17.3.2022
Aivoviikkoa vietetään keväisin viikolla 11. Tämän vuoden teemana on: Ajattele aivojasi -mieti muistiasi (Muistiliitto 2022). Kampanjan aikana tiedotetaan aivoterveydestä -...
Osaaminen

Hoitotyön osaaminen kehittyy monimuotoisessa opetuksessa

17.12.2021
Vaasan ammattikorkeakoulussa uudistettiin hoitotyön ja terveydenhoitotyön opintosuunnitelmat syksyllä 2021. Nyt uudessa opetussuunnitelmassa hoitotyön osaamisen kehittyminen on entistä monimuotoisempaa. Hoitotyön perusosaamisen...