turvallisuus

Vaikuttavuus

Turvallisuuskävelyt osana vastuullista turvallisuuskulttuuria

26.3.2024
Citius venit periclum cum contemnitur. Vaara tulee nopeammin, jos sen aliarvioi, järkeili oivallisesti ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskua elänyt latinankielinen kirjailija...
Yhdessä

Asiakas- ja potilasturvallisuus osana YAMK-opintoja sosiaali- ja terveysalalla

15.9.2023
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2022 – 2026 on linjattu yhteiseksi tavoitteeksi tuoda asiakas- ja potilasturvallisuus osaksi monialaista opetusta ja opetussuunnitelmia.  Asiakas-...
Yhdessä

Työsuojelu – terveellinen ja turvallinen työ

1.12.2022
Työsuojelu on lakisääteistä toimintaa, jota ohjaa työturvallisuuslaki, laki työsuojelun yhteistoiminnasta ja työterveyshuoltolaki. Työsuojelua tehdään yhteistyössä työpaikalla. Se on työpaikan oma-aloitteista,...
Osaaminen

Potilas- ja asiakasturvallisuus on tärkeä osa koulutusta

17.9.2021
Maailman potilasturvallisuuden päivää vietetään 17.9.21. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta potilas- ja asiakasturvallisuudesta. WHO on valinnut tämän vuoden teemaksi äidin...