Asiakas- ja potilasturvallisuus osana YAMK-opintoja sosiaali- ja terveysalalla

TEKSTI | Riku Niemistö ja Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230915127655

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiassa 2022 – 2026 on linjattu yhteiseksi tavoitteeksi tuoda asiakas- ja potilasturvallisuus osaksi monialaista opetusta ja opetussuunnitelmia.  Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian yksi kärki on hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset.  Näihin strategisiin kärkiin kuuluu asiakas- ja potilasturvallisuuden tuominen näkyväksi osaksi koulutusta, oppimista ja opettamista. (STM 2022.)

Asiakas- ja potilastuvallisuuskeskus (asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus 2023) johtaa ja edistää asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa ja sen toimeenpanoa. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa toimii strategiaryhmä ja useita toimeenpanoryhmiä. Näihin toimeenpanoryhmiin voivat kaikki aiheesta kiinnostuneet liittyä mukaan. Yksi näistä on asiakas- ja potilasturvallisuuden koulutus ja osaamisen -työryhmä. Ryhmä toimii aktiivisesti kokoontuen kerran kuukaudessa. Tällä hetkellä ryhmä valmistelee mm. osaamiskompetensseja liittyen asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamisen oppimiseen ja opettamiseen.

Kuinka asiakas- ja potilasturvallisuus näkyy YAMK opintojaksoilla?

Vaasan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajien, terveydenhoitajien sekä sosionomien opinoissa asiakas- ja potilasturvallisuus on oma näkyvä osa koulutusta ja opetussuunnitelmaa (Puska & Saikkonen 2022). Nyt myös YAMK-tutkinnon ja avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opetukseen on otettu yhdeksi keskeiseksi osaksi asiakas- ja potilasturvallisuus. YAMK-opiskelijat ovat jo työelämässä olevia ammattilaisia, jotka päivittävät osaamistaan suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon. He tulevat toimimaan asiantuntijoina, kehittäjinä ja esihenkilöinä hyvinvointisektorilla.

Opintojaksoilla opiskelijat tutustuvat WHO:n (2011) curriculmiin jo ensimmäisen lukuvuoden aikana. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvät keinot -opintojakson johdantotehtävässä opiskelijat osallistuvat asiakas- ja potilasturvallisuuden kansalliseen seminaariin tai katsovat tallenteen. Samalla opiskelijat poimivat hyviä käytäntöjä edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Nämä ajatukset viedään muiden opiskelijoiden nähtäväksi oppimisalusta Moodlen keskustelualustalle. Tähän keskusteluun palataan opintojakson alkaessa ja kuluessa.

Opintojaksojen sisällä tapahtuvan oppimisen lisäksi YAMKin opinnäytetöissä opiskelijat voivat valita opinnäytetyönsä aiheeksi ja näkökulmaksi asiakas- ja potilasturvallisuuden teeman, oman roolin esihenkilönä asian edistämiseksi, asiakkaiden kokonaisturvallisuuden kehittämisen sekä kokonaisturvallisuusajattelun. Opinnäytetyöt tehdään yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi opinnäytetöitä hyödynnetään osana hankkeita ja erilaisia kehittämisprojekteja.

Lopuksi

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittäminen on yhteistyötä. Pienistä kokonaisuuksista syntyy entistä asiakas- ja potilasturvallisempi ympäristö meille kaikille. Tulevaisuudessa, ja jo nyt, korostuu työn ohessa opiskelu erilaisissa virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tässä kaikessa ammattikorkeakouluilla on keskeinen asema työelämälähtöisenä kouluttajana.

Lähteet
  • Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. 2023. Viitattu 13.9.23. https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/

  • STM. 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026. Viitattu 8.9.23. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8464-6

  • Puska, A. Saikkonen, S. 2022. Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026. Viitattu 8.9.23. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022031824133

  • WHO. 2011. WHO patient safety curriculum guide: multi-professional edition. Viitattu 8.9.23. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44641/9789241501958_eng.pdf;jsessionid=51EEA5CA1E23A07F0EF32D00428D4EBC?sequence=1

Aiheeseen liittyvää