kestävä kehitys

Tulevaisuus

Uusiomateriaalien käyttö on tärkeä osa viherrakentamisen tulevaisuutta

17.6.2024
Uusiomateriaaleja hyödyntämällä pystytään toteuttamaan kiertotalouden periaatteita ja edistämään kestävän kehityksen tavoitteita. Niiden avulla vähennetään neitseellisten materiaalien käytön tarvetta, edistetään materiaalitehokkuutta...
Tulevaisuus

Vastuullisuusstrategian luominen ja tehokas jalkauttaminen

14.5.2024
Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät riskit ja haasteet sekä lisääntyvät että nousevat yhä tärkeämpään asemaan. Vaasan ammattikorkeakoulun Hiilineutraali yhteiskunta YAMK-koulutusohjelman opiskelija...
Tukkirekka seisoo tien varressa. Se on lähes täyteen lastattu tukkeja. Parasta-aikaa auton nosturi nostaa uutta tukkikuormaa autoon. Auton takana näkyy syksyinen sekametsä.
Osaaminen

Yrityksen vastuullisuustyön kehittäminen

4.4.2024
Yritysvastuu on ollut viime aikoina paljon esillä. Asia ei ole enää pelkkää lakien noudattamista ja hyviä tapoja. Siitä on tulossa...
Osaaminen

Mitä tarkoittaa vastuullinen liiketoiminta eli yritysvastuu?

27.7.2023
Vastuullinen liiketoiminta (eli jatkossa yritysvastuu) on päivänpolttava aihe. Maallikosta tämä voi tuntua oudolta, koska ”normietiikalla” varustettu kansalainen ajattelee, että tottakai...
Tulevaisuus

EU tahtoo energian varastointia

4.4.2023
EU:n komissio on kehittänyt ohjeistuksen jäsenmaiden energiavarastoinnin edistämiseen. Näiden suositusten tavoitteena on tukea energiavarastoinnin kehitystä Euroopassa ja edistää sen laajempaa...
Vaikuttavuus

Kestävä liikkuminen ja sen kehittäminen Vaasassa ja Uumajassa

18.8.2022
Vaasassa ja Uumajassa tavoitteena on panostaa enemmän kestävään liikkumiseen ja sen kehittämiseen. Keskustan alueelle halutaan enemmän kävely- sekä pyöräilyliikennettä. Autoilua...
Osaaminen

Uuden energian VAMK – nopeaa ja fiksua tutkimusta ja kehittämistä

5.5.2021
Juuri tällä hetkellä mielessäni on elävästi hetki, jolloin kirjoitin Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa vuonna 2009. Yhteistyömme alueella oli vahvaa ja energistä -...