Uuden energian VAMK – nopeaa ja fiksua tutkimusta ja kehittämistä

Juuri tällä hetkellä mielessäni on elävästi hetki, jolloin kirjoitin Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa vuonna 2009. Yhteistyömme alueella oli vahvaa ja energistä - ylpeänä alueestamme luonnostelin maakuntasuunnitelmalle uutta visiota. Tuolloin syntyi edelleen käytössä oleva visio ”Uuden energian Pohjanmaa - Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja yhteisöllisyydestä”.

TEKSTI | Marja-Riitta Vest
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050528911

Toteutamme oivallisesti Pohjanmaan visiota, sillä VAMKissa on uuden energian ja innostuksen aika. Haluamme olla visiomme mukaisesti ”Osaamisen paras kumppani”, sympaattinen, avoin, asiakaslähtöinen edelläkävijä. Nämä arvot kannattelevat myös uusia tutkimusalustojamme Smart City, Smart Well-being ja Smart Industry, joiden myötä profiloimme osaamistamme kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuemme uusien alustojemme myötä entistäkin paremmin Vaasan ja Pohjanmaan vientirannikon elinvoiman, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kestävää kehittämistä.

VAMKIn ja kaikkien amkien TKI-toiminnan lähtökohtia, joihin vaikuttavat globaalit ja EU-tason , kansalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat sekä taustalla megatrendit.
Kuva 1. VAMKin strategiaa tukevat TKI-alustat (VAMK, TKI-ohjelma 2021)

Mahdollisuuksien globaalit ilmiöt

Megatrendit, hiljaiset signaalit ja mustat joutsenet ovat tulleet osaksi sanavarastoamme. Globaalit ilmiöt, kuten ilmastomuutos, pandemiat, väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen ja nopea teknologinen murros haastavat siilomaisuuden ja ohjaavat meitä kaikkia etsimään ratkaisuja monialaisesti yhdessä. Ne huolestuttavat, luovat epävarmuutta, mutta samalla ne auttavat lisäämään ymmärrystä, synnyttävät uutta osaamista ja avaavat valtavasti mahdollisuuksia.

Nopeat toimintaympäristön muutokset vaativat uudenlaista otetta, joustavuutta ja ketteryyttä toimia niin ajassa kuin ennakoiden, rohkeasti edelläkävijänäkin kulkien.  Uudet tutkimusalustamme toimivatkin eri toimijoiden kohtaamispaikkoina yhdistäen ilmiölähtöisesti huippuosaamista ja työelämäosaamista kestävän kehityksen, älykkään arjen ja ihmisläheisten, digitaalisesti kehittyvien hyvinvointipalvelujen saroilla. Globaalit ilmiöt näemmekin enemmän mahdollisuuksina luoda  kestäviä ja innovatiivisia toimintamalleja, kehittää osaamista ja  synnyttää uutta liiketoimintaa ja edelleen vahvistaa kestävää kasvua. Suomella ja alueellamme on kaikki menestyksen avaimet omissa käsissään. Osaamiseen ja TKI-toimintaan panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. On oltava rohkeutta ja asetettava kunnianhimoisia tavoitteita, uskallettava näyttää tietä, välillä vielä tuntemattomillakin reiteillä. Albert Einsteinin sanonta: ”emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne” sopiikin aikaamme erinomaisesti.

Uusien TKI-alustojemme strategialähtöisyys ja arvoperusta.
Kuva 2. Megatrendeistä hallitusohjelmaan, VAMKin strategiaan ja TKI-toiminnan kehittämiseen (VAMK, TKI-ohjelma 2021)

VAMK osallistuu kansallisiin TKI-talkoisiin tuottamalla edelläkäyvää  TKI-toimintaa

Suomella on kirittävää niin koulutuksen kuin TKI-toiminnankin osalta globalisoituvan maailman kansainvälistymiskehityksessä. Suomen ja alueemme menestys nojaa vahvaan osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Haasteena on Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen aleneva käyrä: TKI-osuus on noin 2,8 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun tavoitteeksi on asetettu 4 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.  Pohjanmaan maakunnassa osuus  on 3,3 %, joten tehtävää riittää myös meillä.

Tavoitteeseen pyritään kansallisen TKI-kartan kautta – Suomen tavoitellaan olevan maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö, joka tuottaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja että pysymme uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa. VAMKin TKI- toiminnan kärkien, tutkimusalustojemme kautta tavoitteena on kasvattaa TKI-volyymiamme vihreää siirtymää, digitalisaatiota sekä sosiaalisesti ja eettisesti kestäviä hyvinvointipalveluja edistäen.

Kuva 3. Tutkimus- ja kehitysmenojen osuus EU- maissa ja Suomen alueila (Lähde: Eurostat, Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansantalous. Kartta ja graafit: Timo Aro 2021.

Yhteiskehittäen eteenpäin

Tutkimusalustoillamme työtä tehdään yhteiskehittämisen hengessä. Mukaan kutsutaan niin opettajat, opiskelijat, elinkeinoelämän ja työelämän edustajia, kolmatta sektoria ja kansalaisia. Toimintamallit kehittyvät ajassa ja uudet ajatukset voivat nousta alustojen” pöydlle”  eri suunnista. Alustojen luotsit on valittu ja työ on käynnissä. Kutsumme toimijoita mukaan ja liikumme itse laajasti sidosryhmiemme parissa.

Smart City -tutkimusalustan tutkimusteemoja ovat muun muassa älykkääseen kaupunkiin ja elinympäristön kestävään kehitykseen linkittyvä tutkimus, hiilineutraali kaupunki ja vihreät energiaratkaisut. Luotsina toimii Kenneth Norrgård.

Smart Industrya luotsaa puolestaan Ossi Koskinen. Se tähtää teollisuuden hiilineutraaliutta edistävien toimien löytämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Vihreän ja älykkään teollisuuden kehittämisessä hyödynnetään digitaalisuutta. 

Smart Well-Being vastaa sosiaalisesti ja eettisesti kestävällä tavalla yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen digitalisaatiota, talousosaamista ja palvelumuotoilua hyödyntäen Riku Niemistön luotsaamana.

Lopuksi

Alkuun palatakseni- olemme uuden kynnyksellä, jonkin hienon ja ajassa yhdessä kehittyvän aikakauden alussa.  Syyskuun alussa kutsumme sidosryhmiämme, henkilöstöämme  ja opiskelijoitamme TKI-alustojen Co Creation -sessioon, saamme tueksemme monialaisen Advisory Boardin ja jatkamme TKI-toimintamme suunnitelmallista kehittämistä.

Uuden energian Pohjanmaa-visio yli kymmenen vuoden takaa kantaa ja me viemme sen sanomaa upeasti eteenpäin uusien tutkimusalustojemme kautta fiksusti yhteistyössä, Simply Smart.

Lisää ajatuksistamme https://www.youtube.com/watch?v=X9VWVIWeD Viitattu 30.4.2021.

Lähteet
  • SITRA Megatrendit 2020 - Sitra Viitattu 30.4.2021. https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

  • TKI -tiekartta: Kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi) Viitattu 30.4.2021. https://tem.fi/kansallinen-tki-tiekartta

  • Albert Einstein – Wikisitaatit (wikiquote.org) Viitattu 30.4.2021. https://fi.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein

  • VAMKin TKI-ohjelma: Viitattu 30.4.2021. https://www.vamk.fi/fi/tki/tki-ohjelma/

  • Maakuntasuunnitelma-2040.pdf (pohjanmaa.fi) Viitattu 30.4.2021. http://2019.pohjanmaa.fi/assets/1/Uploads/Maakuntasuunnitelma-2040.pdf

Aiheeseen liittyvää