Kestävä liikkuminen ja sen kehittäminen Vaasassa ja Uumajassa

Vaasassa ja Uumajassa tavoitteena on panostaa enemmän kestävään liikkumiseen ja sen kehittämiseen. Keskustan alueelle halutaan enemmän kävely- sekä pyöräilyliikennettä. Autoilua pyritään vähentämään ja julkista liikennettä parantamaan. “Rambollin 72 tunnin liikennehaaste" -hackathonissa tutustuttiin sekä Vaasan että Uumajan kestävän liikkumisen ratkaisuihin ja suunnitelmiin.

TEKSTI | Asseri Laitinen, Mari Einola, Liisa Kangas, Aino Laitinen ja Matti Laitinen KUVAT | Peter Steggo ja Oona Sarkaranta
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081855740

Vaasa 

Kestävä liikkuminen on sujuvaa, turvallista, terveellistä, taloudellista ja ympäristöä säästävää liikkumista. Näiden liikkumismuotojen tukeminen ja kehittäminen on kaupungeille kannattavaa. Kestävä liikkuminen säästää katutilaa, vähentää ruuhkia ja edistää terveyttä sekä elämän laatua, mikä vähentää terveydenhuollon kustannuksia merkittävästi (Perälä & Haapakorva 2016, Mannola ym. 2021, 27). Kestävän liikkumisen kehittäminen auttaa myös ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Vaasan tavoitteena on olla hiilineutraali ennen vuotta 2030. Tämän tavoitteen toteutuminen vaatisi sen, että liikenteen päästöt pienenisivät 70 %. Tällä hetkellä tieliikenne vastaa 30 %:sta Vaasan kasvihuonekaasupäästöistä. Kestävään liikenteeseen ja sen kehitykseen tulee siis panostaa. (Vaasan kaupunki 2019)

Yhä useamman tulisi valita kulkutavaksi jokin muu vaihtoehto kuin omalla autolla ajaminen. Tällä hetkellä Vaasassa 65 % matkoista tehdään henkilöautolla, kun kävelyn osuus on 19-20 %, pyöräilyn 9-12 % ja joukkoliikenteen vain 2-5 % (Vaasan kaupunki 2019).  Muista kulkutavoista pitäisi saada houkuttelevaa monella eri tavalla, jotta kestävä liikkuminen houkuttelisi mahdollisimman monia. Vaasassa 80 % asukkaista asuu alle 5 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta, joten pyöräilyn lisäämiselle esimerkiksi sujuvuutta ja talviolosuhteita parantamalla on suurta potentiaalia (Vaasan kaupunki 2019). Ihmiset valitsevat oman liikkumistapansa eri syistä. Siihen vaikuttaa esimerkiksi nopeus, turvallisuus, edullisuus ja helppous. Kestävän liikkumisen kehitystyötä tulee tapahtua monella eri taholla, jotta se tapahtuisi mahdollisimman tehokkaasti.

Vaasan visiona on olla energinen edelläkävijä, mikä käy ilmi Vaasan kestävän liikkumisen ohjelmasta.  Tavoitteena on puhdas, viihtyisä sekä toimiva liikkuminen. Tällä hetkellä 45 % alle 3 kilometrin matkoista tehdään autolla. Se on lähes puolet matkoista ja luvun pitäisi alentua roimasti, jotta päästäisiin tavoitteeseen. Alle 3 kilometrin matkat voisi hyvinkin esimerkiksi pyöräillä, erityisesti lumettomana aikana. Tähän ollaan vastaamassa budjetoimalla pyöräilyn kehittämishankkeisiin sekä perustamalla pyöräteiden parantamishankekori.  (Vaasan kaupunki 2019)

72 tunnin liikennehaaste –hackathonin voittajajoukkue suunnitteli älybaanan, jonka tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi yhdistää keskusta ja tehdä liikkumisesta ennennäkemättömän nopeaa sekä helppoa. Toiminnallinen kaupunkibaana tarjoaa aktiviteetteja, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä. Älybaanan ansiosta Vaasan kaupungin brändi älykkäänä ja dataa hyödyntävänä kestävän liikkumisen toimijana vahvistuu tulevaisuudessa merkittävästi. Älybaana ei ole vain tie määränpäähän, vaan jokaisen kaupunkilaisen yksilöity matkakumppani ja se kiertää ympäri Vaasan keskustaa. Se myös esittelee Vaasan kaupunkia kiinnostavalla sekä kestävällä tavalla. (Puhtaan kaupungin janoiset, 2021)

Uumaja

Uumajassa tavoitteena on saada enemmän kävely- ja pyöräreittejä keskustaan sekä vähemmän autoliikennettä. Tavoitteisiin kuuluu myös se, että ympäristöstä pyritään saamaan mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä. Keskustassa etäisyydet ovat melko lyhyitä, joten jalkaisin pääsee hyvin liikkumaan. Pyöräreittejä on todella paljon, mikä mahdollistaa nopean liikkumisen paikasta toiseen. Uumajassa on myös hyvä bussiverkosto ja noin 75 % busseista kulkee täysin sähköllä (Bussmagasinet, 2019). Vuonna 2019 Uumajalla oli käytössä 35 sähköbussia.  Samaan aikaan valtavien vähäpäästöisten kalustoratkaisujen kanssa matkustajamäärät ovat Uumajan paikallisliikenteessä kasvaneet 130 prosentilla 2006–2019 (Bussmagasinet 2019).

72 tunnin liikennehaaste –hackathonissa tutustuttiin Uumajan keskustassa sijaitsevaan polkupyörien vuokrauspaikkaan. Näitä on Uumajassa kaksi, joista toinen on yliopistokampusalueella.  Siellä saa vuokrata sähköisiä laatikkopyöriä tai laittaa oman pyörän säilöön. Keskustassa sijaitsevassa pyörien vuokrauspaikassa on myös pyöräilypalveluasema, jossa saa korjata pyöriä. Palveluasemalla saa muun muassa ilmattua pyörien kumit taikka täytettyä juomapullon. Hackathoniin osallistujat kävivät katsomassa myös kevyen liikenteen tunnelia, joka meni junaradan alta (Kuva 1). Tunnelissa on kolme ulospääsyä, mikä tekee siitä turvallisemman ja tilavamman. Tunnelin keskellä on pyörätiet molempiin suuntiin sekä kävelijöille oma kaista. Tunnelin seinällä on upeaa taidetta, joka tekee siitä kiehtovamman ja viihtyisämmän. Tunnelin seinät ovat vaaleat sävyltään, mikä yhdistettynä hyvään valaistukseen tekee siitä erittäin miellyttävän käyttää. Valoisaa tunnelia, josta pääsee myös keskeltä ulos, on mukava ja turvallista käyttää.

Kuva 1. Junaradan alittava kevyen liikenteen tunneli, jossa on pyöräkaistat molempiin suuntiin sekä avaraa ja valoisaa, jotka lisäävät turvallisuutta.
Lähteet
  • Bussmagasinet 2019. Nu är Umeå störst i Sverige på elbussar. Viitattu 27.1.2022. https://www.bussmagasinet.se/2019/06/nu-ar-umea-storst-i-sverige-pa-elbussar/

  • Mannola, M., Aavajoki, S., Koramo, M., Lamuela, C. & Päivänen, J. 2021. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen mahdollisuudet ja esteet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:53

  • Perälä, T. & Haapakorva, P. 2016. Bikenomics - Pyöräilyn taloustietoa päätöksenteon tueksi.

  • Puhtaan kaupungin janoiset 2021. Baana Elämyksiin. Ramboll 72 tunnin liikennehaasteen kilpailutyöt.https://projektit.ramboll.fi/liikennehaaste2021/presentations/PuhtaanKaupunginJanoiset.pdf

  • Uumajan kaupunki - Pyörien säilytyspaikka https://www.umea.se/trafikochresor/trafikochgator/cyklingochcykelvagar/cykelstalletkungsgatan.4.7d7d901172bb372c5d30d3.html

  • Vaasan kaupunki 2019. Vaasan kestävän liikkumisen ohjelma. https://www.vaasa.fi/uploads/2020/08/8a2f5cd4-vaasan-kestavan-liikkumisen-ohjelma-2019.pdf

Aiheeseen liittyvää