lainsäädäntö

Tulevaisuus

Mikä on NIS2-direktiivi?

19.12.2023
EU:ssa on määritetty yhdeksi toimenpiteeksi yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuudenvarmistaminen (verkko- ja tietoturvadirektiivi). Tämän saavuttamiseksi on perustettutietoturvaloukkauksiin reagoiva ryhmä CSIRT, joka on...
Osaaminen

Työsuhteeseen liittyviä keskeisiä säädöksiä

14.12.2021
Tarkastelen tässä kirjoituksessani työsuhdetta työnantajan ja työntekijän suhdetta oikeudellisesta näkökulmasta. Käsittelen tässä kirjoituksessa esille nostettuja säädöksiä hyvin pintapuolisesti, lähinnä vain...
Osaaminen

Tietosuoja huomioon myös opinnäytetyössä

18.8.2021
Lainsäädäntö koskettaa kaikkia inhimillisiä toimintoja, niin myös henkilötietojen käsittelyä ja niiden tietosuojaa. Suomen perustuslaissa 731/1999 10 §:ssä säädetään, että henkilötietojen...