lainsäädäntö

Osaaminen

Tietosuoja huomioon myös opinnäytetyössä

18.8.2021 Lainsäädäntö koskettaa kaikkia inhimillisiä toimintoja, niin myös henkilötietojen käsittelyä ja niiden tietosuojaa. Suomen perustuslaissa 731/1999 10 §:ssä säädetään, että henkilötietojen...