esimiestyö

Näkökulmia/Blogi

Tulevaisuuden työhyvinvoinnin johtaminen

14.3.2022
Tässä kirjoituksessa lähestytään työhyvinvoinnin johtamista sosiaali- ja terveysalan lähiesimiesten kokemuksien näkökulmasta Vaasassa psykiatrian ja päihdehuollon eri organisaatioiden osalta tehdyn Yamk-opinnäytetyön...