kielitaito

Osaaminen

Kohti monikielistä työelämää – På väg ut i det flerspråkiga arbetslivet

16.1.2023 Monikielisyys on osa työelämää. Kielitaitovaatimukset vaihtelevat eri aloilla ja eri työtehtävissä. Tässä artikkelissa keskitytään ruotsin opintoihin ammattikorkeakoulussa ja erityisesti VAMKissa...