asiakaskeskeisyys

Osaaminen

Palvelumuotoilu kilpailuetuna liiketoiminnassa

15.12.2023
Palvelumuotoilu ei ole vain trendi, vaan se edustaa fundamentaalista muutosta siinä, miten liiketoimintaa tulisi ajatella ja harjoittaa. Asiakaskeskeisyys, empatia ja...