muuttujat

Osaaminen

Kysymyksenasettelu tutkimuksessa ja tulosten tulkinta

20.12.2021
Tutkimuksen kysymyksenasettelun merkitys on tutkimusta tehtäessä keskeinen, sillä meillä on mahdollisuus saada ainoastaan ja vain sellaisia vastauksia, mitä osaamme ja...