organisaatiomuutokset

Tulevaisuus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muutosviestinnässä sekä onnistuttiin että kompasteltiin

5.6.2023
Jatkuva kehittäminen on terveydenhuollossa välttämätöntä, jotta voidaan vastata ihmisten kasvaneisiin terveystarpeisiin ja terveyspalveluille asetettuihin vaatimuksiin (Pakkanen 2011, 5). Toiminnan kehittämiseksi...