tiimit

Osaaminen

Kotihoidon tiimien kehittäminen Lean-menetelmällä

8.6.2023
Ikääntyneiden määrä väestössä tulee kasvamaan tulevina vuosina nopeasti. Se on pakottanut hyvinvointialueet etsimään uusia ratkaisukeinoja resurssien oikein kohdentamiseksi ja työn...