motivaatio

Näkökulmia/Blogi

Motivoitunut henkilö on työnantajalle tärkeä voimavara

17.4.2023 Jokaisella on ollut aikoja, jolloin työ on sujunut kuin siivillä ihan flow-tilassa ja työn imussa. Se onkin mahtava tunne, kun...
Teoreettisen luennon opit voi purkaa opiskelijoiden kesken vaikkapa piirtämällä.
Näkökulmia/Blogi

Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivoiminen teoriapohjaisen tiedon opettamisessa

15.12.2022 Tiedon määrä yhteiskunnassa on kasvanut ja saatavuus helpottunut, joka on ollut osasyynä kuuntelu- ja keskittymistaidon heikkenemiseen. Tämä muutos puolestaan asettaa...
Näkökulmia/Blogi

Lunttaa luvan kanssa

15.12.2022 Wikipedia kertoo lunttilapun olevan sellainen, johon kootaan kokeeseen tai tenttiin tarvittavat olennaisimmat asiat, jota käytetään lunttaamiseen. Lunttaamisen ajatellaan olevan vilpillistä....
Näkökulmia/Blogi

Ajatuksia insinöörin urasta

14.11.2022 Huomasin isänpäivän lähestyessä ajattelevani, miten onnellinen olen, kun aikoinaan lähdin opiskelemaan tekniikkaa ja olen saanut työskennellä insinöörin tehtävissä. Ihmisen on...
Yhdessä

Korkeakouluopettajan motivaatio

27.10.2022 Opiskelijoiden motivaatioperusteista puhutaan korkeakoulukentällä paljon, mutta opettajan motivaation tarkistelu on aivan yhtä tärkeää. Tutkimukset osoittavat liian kontrollin laskevan motivaatiota ja...
Näkökulmia/Blogi

Pelillisyys oppimisen tukena opetuksessa

8.4.2021 Pelillistäminen on ollut kiinteä osa markkinointia ja ihmisten ostokäyttäytymisen ohjailua jo aiemmin, kun sana on vakiintunut käytäntöön siinä merkityksessä, mitä...