asumispalvelut

Ihmisyys

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoittavien toimenpiteiden käytön ennaltaehkäisy ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköissä

16.5.2024
Suomen väestön ikärakenne painottuu alhaisen syntyvyyden ja eliniän pidentymisen myötä entistä voimakkaammin ikäihmisiin. Jo nyt ikäryhmistä yli 65-vuotiaiden ryhmä on...