yhteistyö

Näkökulmia/Blogi

VAMK-THU – Neljännesvuosisata antoisaa yhteistyötä

31.5.2023 Ulm on yli tuhat vuotta vanha kaupunki Tonavan rannalla Baden Württenbergin osavaltiossa. Kaupungin korkeakouluja ovat Universität Ulm ja Technische Hochschule...
Näkökulmia/Blogi

Ensimmäinen vuosi VAMKilla – jos se helppoa olisi niin kaikkihan sitä tekisivät

25.5.2023 Elokuussa 2022 viisi taustoiltaan erilaista ihmistä astui sisään korkeakoulun ovista ensimmäistä päiväänsä varten – jokaisella omat odotuksensa ja pelkonsa uuden...
Näkökulmia/Blogi

Henkilöstövaihdosta uusia tuulia omaan työhön

16.5.2023 Istun junassa paluumatkalla kotiin.  Ulkomaille suuntautunut matka on ollut täynnä ohjelmaa, uusien ihmisten tapaamisia ja uusiin paikkoihin tutustumisia. Matkan loppupuolella...
Yhdessä

Tehokkuutta palaverikäytäntöihin

16.5.2023 Palaverit ovat aikaa vieviä ja vievät paljon rahaa. Tästä syystä niihin käytetyn ajan pitäisi olla tehokasta ja palaveriin osallistujien läsnäololle...
Näkökulmia/Blogi

Vaasan ammattikorkeakoulu kanssakulkijana huippu-urheilijoiden opiskelun, työn ja yrittäjyyden poluilla

9.5.2023 Urheilijoiden, niin maailman huipulla urheilevien kuin sinne tähtäävienkin, ensisijaisena tavoitteena on menestys urheilijana. Urheilijan ura on jo itsessään monenlaisen kansainvälisen...
Näkökulmia/Blogi

Integrointia, pedagogiikkaa ja yhteisopettajuutta – Case Maarit & Susanna

20.4.2023 ”Cultural norms are not black and white”. Often there is no right or wrong ways to do certain things. It can...
Osaaminen

Moniammatillisen osaajayhteistyön kehittäminen työterveyden tiimeissä on jatkuvaa toimintaa

13.6.2022 Työterveyden moniammatillinen osaajayhteistyö edellyttää tiivistä yhteistyötä, hyvää töiden organisointia, aktiivista tiedottamista ja sujuvaa sähköisten työkalujen hallintaa. Moniammatillinen osaajayhteistyö koetaan toimivan...
Näkökulmia/Blogi

Sosionomiopiskelijat innostavat vekaroita liikkumaan

14.2.2022 Nyt lapset ja aikuiset liikkumaan ja nauttimaan talvesta! Tällä viikolla sosionomiopiskelijat Tiina Viljamaa ja Mimi Lehtinen pitivät Metsäkallion päiväkodin lapsille...
Näkökulmia/Blogi

Tuhat ja yksi tapaa toteuttaa työelämäyhteistyötä korkeakoulun opintojaksoilla

27.10.2021 Korkeakoulut ovat profiloineet itseään yhä enenevässä määrin alueellaan työelämän tärkeäksi yhteistyökumppaniksi. Jo pitkään on ammattikorkeakouluissa harjoitettu yhteistyöprojekteja alueen yritysten ja...
Yhdessä

Toista kotimaista yli kielirajojen – insinööriopiskelijoiden kokemuksia tandemprojektista

17.3.2021 Projekti Högskoletandem för ingenjörer toteutettiin syyslukukaudella 2020 ja siihen osallistui noin sata Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian insinööriopiskelijaa. Projektissa toista...