etätyö

Osaaminen

Itseohjautuvuudella suuri merkitys etäjohtamisessa

12.6.2023
Etäjohtaminen on kasvava trendi ja digitalisoituva toimintaympäristö haastaa viestinnän ja johtamisen. Terveydenhuollon yksiköitä, joissa pienemmät yksiköt yhdistyvät suuremmiksi yksiköiksi, ja...
Näkökulmia/Blogi

Koronan ja digitalisaation siivittämänä etätöihin

8.6.2023
Mikäli kolme vuotta sitten joku olisi sanonut etätöiden olevan ”normi” tapa työskennellä tänä päivänä ei sitä olisi todeksi uskonut. Tuoreena...
Osaaminen

Terveydenhuollon esihenkilöiden kokemuksia etäjohtamisesta

16.5.2023
Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyön määrää ja näin ollen myös etäjohtamista sosiaali- ja terveysalalla. Etäjohtaminen haastaa esihenkilötyötä uudella tavalla. Noora Hoppendorffin...
Osaaminen

Etätyöskentelyä halutaan kehittää Vaasan kaupungissa

10.1.2023
Koronapandemian vuoksi maailmanlaajuisesti henkilöstöä siirtyi suurissa määrin etätyöhön. Ennen kevättä 2020 Vaasan kaupungin työpaikoilla valmius ja käytännöt etätyöskentelyn suhteen olivat...
Näkökulmia/Blogi

Läsnäolon taitoa etätyöskentelyssä

4.1.2022
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeen toteutus ajoittui COVID-19 pandemian kanssa samaan aikaan. Siispä hankkeessa toimivat Xamk, KAMK, VAMK,...