mielenterveyshäiriöt

Osaaminen

Terapiaa Käynti Kerrallaan

25.3.2022
Mielenterveyspalvelujen nykytila Mielenterveyspalvelujen tarjonta on tällä hetkellä Suomessa hyvin pirstaleista ja palvelut ovat osin riittämättömiä. Perusterveydenhuollossa ei pystytä hoitamaan lieviä...