yhteenkuuluvuus

Yhdessä

Korkeakouluopettajan motivaatio

27.10.2022
Opiskelijoiden motivaatioperusteista puhutaan korkeakoulukentällä paljon, mutta opettajan motivaation tarkistelu on aivan yhtä tärkeää. Tutkimukset osoittavat liian kontrollin laskevan motivaatiota ja...