lomakkeet

Osaaminen

Survey – kyselytutkimus

15.12.2021 Tutkimuskontekstissa keskustellaan usein edelleen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonteesta ja eroista, vaikka monet tutkijat ovat jo huomattavan kauan sitten kyseenalaistaneet...