maahanmuutto

Yhdessä

Maahantulon sujuvoittaminen ja haasteet kv-hakijan näkökulmasta

12.10.2022
Nykyisessä hallitusohjelmassa on useita viittauksia siihen, että ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyviä menettelytapoja tulisi kehittää. Uusien opiskelijoiden maahantuloa...