valmiussuunnittelu

Näkökulmia/Blogi

Valmiusasioita on harjoiteltava

22.12.2022
Viimeisten vuosien tapahtumat ovat nostaneet valmiusasiat ja erilaisiin riskeihin varautumisen aivan uuteen mittakaavaan. Koronaepidemia, maailman laajuiset kriisit ja uhat sekä...