Synvinklar/Blogg

I expertbloggen publiceras aktuella skrivelser med personlig infallsvinkel. Här behandlas till exempel inlärning, forskning och teman kring arbetsmiljö och samarbetspartners. Avsikten med bloggen är förutom att sprida populärvetenskaplig kunskap också skapa en situationsbild av VAMK:s utvecklingstrender, och lyfta fram nya teman till allmän diskussion.

Synvinklar/Blogg

Praktikanter ger mervärde

26.2.2021
Sedan jag började arbeta med marknadsföring vid Vasa yrkeshögskola snart 6 år sedan har vi haft nöjet att kunna ta...