3D-tulostaminen teollisuusrobotilla, TB-RAM -hankkeen tulokset

Nykyaikaiset tuotantoteknologiat automatisoituvat vauhdilla. Tämän hetken suurimpia megatrendejä ovat robotisaatio ja 3D-tulostus. Näiden kahden teknologian yhdistäminen on seuraava tuotantoteknologinen harppaus. Se tarkoittaa uutta tapaa valmistaa tuotteita tai niiden osia. Esimerkiksi kokoonpanossa voidaan tulostaa tuote tai sen osa suoraan linjalla. Videolla esitetään TB-RAM -hankkeessa toteutettu 3D-tulostusmenetelmä, jossa tulostinpään liikuttamisessa käytetään teollisuusrobottia.

TEKSTI | Mika Billing
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022122173104

Aiheeseen liittyvää