Tulevaisuus

Tulevaisuus

Vesivoimalla tärkeä rooli energiamurroksessa

5.1.2024
Vesivoiman kehitys Suomessa Vesivoimalla on tuotettu energiaa jo vuosituhansien ajan. Kemijoki Oy:n historiakatsaus kertoo kreikkalaisen Mitridateksen rakentaneen ensimmäisen tunnetun vesimyllyn...
Tulevaisuus

Aurinkopaneelit energianlähteenä Suomessa

5.1.2024
Aurinkoenergian käyttö Yleisesti ottaen aurinkovoimaloiden tarkoitus on tasata vuotuista energiankulutusta. Luonnollisesti Suomessa talviaikaan aurinkopaneeleiden hyöty on minimaalinen. Kuitenkin jo keväällä...
Tulevaisuus

Puu uusiutuvana energiana

5.1.2024
Puun käyttö yleisesti Puita käytetään Suomessa tehokkaasti. Suurin osa puun rungosta on tukkia (35 %). Se on metsätalouden päätuote. Muita...
Tulevaisuus

Hevosenlannan energiahyödyntämisen mahdollisuudet

4.1.2024
Hevosenlannan haasteet Suomessa oli vuonna 2015 noin 75 000 hevosta ja 16 000 tallia. (Mäihäniemi, 2017, 8) Pieni poni tuottaa...
Tulevaisuus

Mikä on NIS2-direktiivi?

19.12.2023
EU:ssa on määritetty yhdeksi toimenpiteeksi yhteisen korkeatasoisen kyberturvallisuudenvarmistaminen (verkko- ja tietoturvadirektiivi). Tämän saavuttamiseksi on perustettutietoturvaloukkauksiin reagoiva ryhmä CSIRT, joka on...
Tulevaisuus

Tekoäly ja palvelumuotoilu kohtaavat

14.9.2023
Aalto EE:n järjesti elokuun lopulla ”Palvelumuotoilu -koulutus 15 vuotta” -tilaisuuden. Juhlayleisönä oli koulutukseen näiden vuosien aikana osallistuneita oppilaita ja opettajia....
Tulevaisuus

Miksi insinöörin kannattaisi käydä taidemuseossa?

29.6.2023
Usein ajatellaan, että luovuus on taiteilijoiden ominaisuus ja insinöörit perustuvat toimintansa vain faktoihin ja loogiseen ajatteluun. Ajatus ei voisi olla...
Tulevaisuus

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muutosviestinnässä sekä onnistuttiin että kompasteltiin

5.6.2023
Jatkuva kehittäminen on terveydenhuollossa välttämätöntä, jotta voidaan vastata ihmisten kasvaneisiin terveystarpeisiin ja terveyspalveluille asetettuihin vaatimuksiin (Pakkanen 2011, 5). Toiminnan kehittämiseksi...
Tulevaisuus

Koronapandemian merkitys Vaasan liikuntapalveluihin sekä Vamian opiskelijoiden liikuntatottumuksiin

30.5.2023
Koronaviruspandemia vaikutti Vaasan kaupungin liikuntatoimiin. Valtion määräämillä rajoituksilla sekä ohjeistuksella aiheutettiin haasteita muun muassa liikuntapalveluiden tarjoamisessa. Rajoituksista tiedottaminen oli hankalaa,...
Tehoelektroniikkamodulit kaapitettuna sähkökeskukseen.
Tulevaisuus

Melusaasteen vähentäminen tehoelektroniikan sovelluksissa

17.5.2023
Melulla on todettu olevan useita negatiivisa terveysvaikutuksia ja tehoelektroniikan lisääntyminen esimerkiksi latausasemien muodossa tuo uusia melunlähteitä kaupunkiympäristöön. Opinnäytetyössä keskityttiin tuuletinmelun...