Asiantuntijuus tehdään yhdessä: moniammatillista yhteistoimintaa korkeakoulun näkökulmasta

Me Vaasan ammattikorkeakoulun kuraattori ja ura- ja rekrytointiasiantuntija olemme kuluneen syksyn aikana tehneet merkityksellistä opiskelijoiden kohtaamistyötä yhdessä Vaasan suomalaisen seurakunnan korkeakoulupapin kanssa. Kulunut syyslukukausi on osoittanut, että hyvin erilaisetkin asiantuntijat voivat onnistuneesti tuoda yhteen oman osaamisensa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. “Eri alojen ammattilaiset täydentävät toisiaan, tuovat erilaisia näkökulmia ja voimavaroja, sekä muodostavat yhdessä vahvan tukiverkon opiskelijoillemme”, kommentoi korkeakoulupappi Anni Alakoskela.

TEKSTI | Pia Kivelä ja Teija Pitkäkangas KUVAT | Kyi, Khin ja Teija Pitkäkangas
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231220156070
Korkeakoulukuraattori ja korkeakoulupappi istuvat sohvalla vierekkäin ja katsovat hymyillen kameraan.

Moniammatillisuuden roolit voimavarana

Olemme kokeneet jaetun toimijuuden ja osaamisen, sekä toisiltamme saadun vertaistuen hyödylliseksi niin itsellemme kuin myös opiskelijoillemme. Eri ammattiryhmien yhteistyö luo synergiaa ja tukee ohjaustyötä, sekä vastaa opiskelijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Yhdessä tehty asiantuntijuus lisää myös tarjottavan ohjauksen laatua, sillä jokaisella meistä on oma erityisosaamisemme ja yhdessä työskentelemällä pystymme olemaan erilaisissa tilanteissa kokonaisvaltaisemmin opiskelijan tukena. Opiskelijoiden tilanteet saattavat olla mutkikkaita ja moniulotteisia, joten yhdessä toimimalla voimme tarjota kohdennetumpaa apua.

Marraskuussa 2023 järjestetyillä YTHS verkostopäivillä Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Annakaisa Iivari toi esiin, että opiskeluhyvinvointi on kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten vastuulla. Lisäksi erityisesti yhteisöllisyys on hänen mukaansa keskeinen tekijä hyvän mielenterveyden tukemisessa. (Iivari, 2023.) Vaikka kriisit ovat pysyviä, on hienoa huomata, että nuoret ja opiskelijat uskaltavat hakevat apua haasteisiin. Kaikilla korkeakoulussa työskentelevillä asiantuntijoilla onkin oma merkityksellinen roolinsa opiskelijoiden ohjauksessa ja yksilöllisten tavoitteidensa tukemisessa. Yhdessä opiskelijoiden mielenterveyttä edistämällä investoimme tulevaisuuteen. (Iivari, 2023.)

Konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin parantamiseksi

Syyslukukauden aikana olemme kokeilleet rohkeasti uusia käytännön tapoja, joilla voimme lisätä opiskelijoiden itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja. Opiskeluhyvinvoinnin Walk in -tapaamiset toimivatkin konkreettisena esimerkkinä siitä, miten eri ammattilaisryhmät voivat yhdistää voimansa ja saada aikaan myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Olemme päivystäneet syyslukukaudella joka viikko tunnin ajan Vaasan ammattikorkeakoulun kampuksella, Café Aleressa. Opiskelijat ovat saaneet tulla tervehtimään meitä, juomaan kupin kahvia ja keskustelemaan. Tapaamisiin on voinut tulla ilman ajanvarausta. Henkilökohtaisempia keskusteluja varten on ollut mahdollista siirtyä erilliseen rauhalliseen tilaan. Olemme jalkautumalla saaneet tehtyä kasvojamme ja työtämme tutuksi.

Walk in- tapaamisten teemoja ovat olleet mm. yksinäisyys, motivaatio, arjen hallinta ja mielenterveys.  YTHS:n johtajaylilääkäri Teija Kulmalan mukaan juuri nämä seikat ovatkin, yhdessä jatkuvan kuormituksen ja yhteiskunnallisten paineiden kanssa, osa nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden haasteiden moninaisia juurisyitä (Kulmala, 2023).

Walk in- tapaamisten ansiosta opiskelijat ovat entistä matalammalla kynnyksellä lähestyneet meitä ja varanneet vastaanotoillemme aikoja yksilöohjaukseen. Olemmekin Annin kanssa samaa mieltä siitä, että nämä tapahtumat ovat olleet tärkeitä kohtaamisen paikkoja.

Korkeakoulupappi ja uraohjaaja ovat opiskeluhyvinvoinnin Walk in- tapahtumassa Aleren torilla, yhdessä opiskelijan kanssa. Taustalla näkyy onnenpyörä. Kaikki kuvassa olijat seisovat ja katsovat hymyillen kameraan. Opiskelija seisoo papin ja uraohjaajan keskellä ja hänellä on kädessään joulukalenteri.
Korkeakoulupappi ja uraohjaaja opiskeluhyvinvoinnin Walk in- tapahtumassa yhdessä opiskelijan kanssa.

Opiskeluhyvinvointi on koko korkeakouluyhteisön asia

Nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi on yhteisöjen, koko yhteiskunnan ja korkeakouluyhteisön asia (Iivari 2023). Vaikka olemmekin havainneet, että opiskelijat hyödyntävät tarjolla olevia palveluita yhä aktiivisemmin ja vaikeitakin asioita uskalletaan ottaa puheeksi, niin tarvitsemme lisää konkreettisia tekoja. Tulevaisuudessa opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin edistää esimerkiksi huomioimalla itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen taidot osana korkeakouluopiskelua (Karjalainen 2023). 

Mielenterveysasioihin on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota korkeakoulujen päätöksenteossa (Kulmala 2023). Me uskomme siihen, että moniammatillisuuden mahdollisuuksia hyödyntämällä korkeakoulut voivat edistää opiskelijoiden sujuvia opintopolkuja ja aikaansaada heille myönteisiä opiskelun kokemuksia. Myös Anni korostaa moniammatillisen yhteistyön merkitystä korkeakouluissa: ”Jokainen moniammatillisen työryhmän jäsen saa tuoda oman osaamisensa kaikkien yhteiseksi hyväksi.” Me osaltamme tuemme jatkossakin avointa keskustelua mielenterveydestä ja tuomme yhdessä oman asiantuntijuutemme osaksi korkeakoulun moniammatillisia yhteistyöverkostoja.

Lähteet
  • Iivari, A. (2023). Valtiovallan tervehdys. Strategisia suuntaviivoja opiskeluhyvinvoinnin johtamiseen -YTHS verkostopäivän luento 28.11.2023. Helsingin yliopisto.

  • Karjalainen, H (2023). Opiskelijoiden hyvinvoinnin tilasta. Strategisia suuntaviivoja opiskeluhyvinvoinnin johtamiseen -YTHS verkostopäivän luento 28.11.2023. Helsingin yliopisto.

  • Kulmala, T. (2023). Opiskeluhyvinvointityön kriittisiä kysymyksiä YTHS:n näkökulmasta. Strategisia suuntaviivoja opiskeluhyvinvoinnin johtamiseen -YTHS verkostopäivän luento 28.11.2023. Helsingin yliopisto.

Aiheeseen liittyvää