Yhteistyöllä eteenpäin – Vaasalaiset korkeakoulut kehittämässä kansainvälisten opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia

TEKSTI | Tuija Tammi
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231204150934

Suomessa on tiedostettu, että ikäluokkien pienentyessä tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa työvoimaa myös ulkomailta. Haluamme houkutella uusia opiskelijoita, saada heidät kotoutumaan ja lopulta jäämään alueelle töihin. Vaikka ulkomaisten opiskelijoita on jo suhteellisen paljon, haasteena on ollut löytää harjoittelupaikkoja opintojen aikana ja työpaikkoja valmistumisen jälkeen. Halukkuutta jäädä Suomeen ja Vaasaan kyllä on.

Vuonna 2020 vaasalaiset korkeakoulut lähtivät yhdessä hakemaan Vaasan kaupungilta rahoitusta hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää keinoja, malleja ja edes osittaista ratkaisua tähän ongelmaan ja helpottaa siten kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista alueen työmarkkinoille. Vaasan kaupunki näki asian tärkeyden, myönsi rahoitusta ja siten sai alkunsa Vaasa International Talents -hanke. Ohjelmaan osallistuvat korkeakoulujemme opiskelijat voivat kehittää itsetuntemustaan sekä työnhakuun ja suomalaiseen työelämään liittyvää osaamistaan luentojen, mentoroinnin ja muiden ohjelman aktiviteettien avulla. Tärkeä on myös rakentaa ja laajentaa omia verkostoja.

Koronavuosista ja sen mukanaan tuomista haasteista huolimatta Vaasa International Talents -hankkeessa on onnistuttu hienosti ja suurin osa osallistuja on kokenut hyötyneensä oppimastaan ja myös työllistynyt. He ovat myös aktiivisia Vaasa International Talents -alumneja ja ovat mielellään jakaneet kokemuksiaan seuraaville ryhmille. Heidän antama palaute on auttanut hankkeen ohjausryhmää muokkaamaan ja kehittämään ohjelmaa yhä paremmaksi ja kattavammaksi.

Lokakuussa ohjelma käynnistyi jo neljännen kerran. Valittuja opiskelijoita oli kustakin korkeakoulusta yhteensä 30. Ohjelman aloitustilaisuus pidettiin viime vuoden tapaan Vaasan hallintotalon valtuustosalissa, mikä sinällään toi tapahtumaan tiettyä arvokkuutta. Oli hienoa, että kaupunginjohtaja Tomas Häyry oli mukana avaamassa tilaisuuden ja toi omassa esityksessään esille sekä Vaasan tarjoamia mahdollisuuksia että kaupungin vilpittömän toiveen, että kansainväliset osaajat myös jäisivät tänne valmistumisen jälkeen. Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä esitteli koko Pohjanmaan aluetta, sen yritysprofiileja ja aloja sekä työnantajille suunnatun kyselytutkimusten tuloksia. Oli jo selvästi nähtävillä, että yrityksillä on aikaisempaa positiivisempia ajatuksia ja kokemuksia ulkomaalaistaustaisten rekrytoinneista. Lopuksi esityksen piti vielä paikallisten yritysten edustajana M&S Business Project Manager Lasse Alonen Hitachi Energy -yrityksestä, joka kertoi omista ulkomaankokemuksistaan ja peilasi niitä muun muassa Geert Hofsteden kulttuurimalliin. Antoisaa oli myös kuulla vinkkejä rekrytointiin yrityksen näkökulmasta.

Itseäni ilahdutti olla mukana tapaamassa innokkaita osallistujia ja kuuntelemassa alustajien esityksiä. Kaikkien puhujien yhteisenä sanoman voisi kiteyttää siihen, että toivoa tulee pitää yllä ja keskittyä positiivisiin asioihin. On hyvä muistaa, että kaikkien työnhakijoiden, myös suomalaisten, tulee tehdä paljon töitä ja nähdä paljon vaivaa varsinkin ensimmäisten työpaikkojen saamiseen. Ensimmäinen työpaikka ei myöskään aina täytä niitä kaikkia suurimpia unelmia ja tavoitteita, mutta toimii hyvänä ponnahduslautana kohti seuraavia uusia mahdollisuuksia. Opiskelijoita kannustettiin myös kaikella tavalla aktiivisuuteen sekä verkostoitumisessa että kotimaisten kielten opiskelussa.

Vaasa International Talents -hanke on ollut hyvä esimerkki alueen korkeakoulujen ja TE-palvelujen hyvin toimivasta yhteistyöstä, jossa tehdään asioita yhteistä hyvää ajatellen ja saadaan myös aikaan tuloksia. Viikoittaiset puolen tunnin etäkokouksemme ja ajoittaiset pidemmät suunnittelutyöpajat ovat mahdollistaneet kokemusten ja tiedon jakamisen, uusia ideointeja ja ongelmien yhdessä ratkaisemista. Kun tuntee toisensa hyvin, on helppo kysyä apua ja mielipidettä melkein mihin tahansa!

Lisätietoa hankkeesta: https://www.novia.fi/en/vaasa-international-talents/

Aiheeseen liittyvää