Vaasan ammattikorkeakoulu kanssakulkijana huippu-urheilijoiden opiskelun, työn ja yrittäjyyden poluilla

Urheilijoiden, niin maailman huipulla urheilevien kuin sinne tähtäävienkin, ensisijaisena tavoitteena on menestys urheilijana. Urheilijan ura on jo itsessään monenlaisen kansainvälisen yhteistyön, itsensä kehittämisen ja johtamisen kokonaisuus – henkilöbrändin rakentamisesta puhumattakaan. Me Vaasan ammattikorkeakoulussa haluamme olla mukana tukemassa urheilijoiden matkaa ja olla osaamisen tärkein kumppani strategiamme mukaisesti myös tälle eritysryhmälle. Tarjoamme opiskelijaurheilijoille sympaattisen ja avoimen opinahjon, jossa he oman urheilijauransa rinnalla voivat rakentaa asiantuntijuuttaan kohti aktiiviurheilu-uran jälkeistä vaihetta elämässään.

TEKSTI | Sanna Eronen, Juha Vierola ja Katja Lakojoki-Karhu
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023050942428

Matkalla kohti huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointia

Edistääksemme omaa koulutus- ja ohjaustoimintaamme sekä huomioidaksemme myös tämän erityisryhmän opiskelijamme halusimme hakeutua yhteistyössä Vaasan seudun urheiluakatemian kanssa Olympiakomitean organisoimaan Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu – auditointihankkeeseen. Johtoryhmämme päätöksellä jätimme VSUA:n kanssa yhteisen hakemuksemme Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulu – hankkeen auditointiprosessiin lokakuussa 2022.

Syksyllä 2023 Olympiakomitean toimesta toteutettavan auditoinnin tavoitteena on kartoittaa korkeakoulumme nykytilaa huippu-urheilijan kaksoisuran näkökulmasta. Auditointiprosessin myötä meillä on mahdollisuus kehittää entisestään urheilijoiden yksilöllisen opintopolun ja kaksoisuran toteutumisen edellyttämiä toimintatapojamme. Tässä kehittämistyössä tiiviinä yhteistyökumppaninamme toimivat niin Vaasan seudun urheiluakatemia VSUA kuin meillä opiskelevat urheilijatkin. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä myös paikallisten yksilö- ja joukkuelajien toimijoiden kanssa.

Tiiviillä yhteistyöllä askeleen lähemmäs urheilijoiden todellista arkea  

Tärkeä osa auditointiin valmistautumistamme on ollut kokonaisprosessin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan työryhmän nimeäminen ja kokoaminen sekä sisäinen viestintä prosessin tavoitteista ja aikatauluista. Työryhmäämme kuuluu urheilijoiden ja urheilijoiden ohjaukseen tiiviisti osallistuvien ohjaajien ja opettajien lisäksi paikallisen urheiluakatemian sekä VAMKin oman Opetuksen ja oppimisen palveluiden yksikön toimijoita.  

Aloitamme yhteistyön tutustumalla Vaasan Botniahallilla Urheiluakatemian toimintaan sekä urheilijaopiskelijoidemme opintojen ulkopuolella olevaan arkeen. Haluamme varmistaa, että ohjauksen monet toimijamme saisivat mahdollisimman konkreettista kosketuspintaa urheilijoiden arjesta. Kutsumme kevään aikana urheilijaopiskelijamme myös tapaamaan meitä työryhmän jäseniä, ohjauksen asiantuntijoita ja samalla toisiaan yhteiseen aamukahvitilaisuuteen kampuksellemme. Haluamme kuulla ja oppia ryhmän kokemuksista sekä ajatuksista Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelusta sekä opintojen ja urheilijauran yhdistämisestä.  Näiden toimien kautta varmistamme yhdenvertaisen, sujuvan ja yksilöllisen ohjauksen toteutumisen myös opiskelijaurheilijoidemme osalta jatkossakin.

Yksilölliset opintopolut ja monialainen ohjaus opiskelijan tukena  

Nykymuotoisenaan urheilijapolku on ollut tarjolla meillä VAMK:ssa vuodesta 2021 alkaen. Polkuopintojen kautta suoritetuilla 30 opintopisteen laajuisilla avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla on ollut mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta tai muuta valintamenettelyä.  Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia ja hyväksiluettavissa täysimääräisesti osaksi tutkintoa. Toistaiseksi urheilijoille suunnatut polkuopintomme ovat painottuneet liiketoimintaan ja sitä kautta tradenomin tutkintoon. Tavoitteemme on laajentaa tätä urheilijapolkua tulevaisuudessa myös muille koulutusaloillemme.

Tutkinto-opintoihin johtavan urheilijapolun ohella meillä opiskeleva urheilija saa tukea monista monialaisen ohjauksemme palveluista ja oppijakeskeisistä toimintatavoistamme. Opetuksen monimuotoistuminen ja verkkototeutusten lisääntyminen on tuonut lisää joustavuutta opintoihin. Omat uudet verkkototeutuksemme sekä Campus Onlinen tarjonta mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Myös henkilökohtaiset opintosuunnitelmat sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä kehittämistyö (ns. AHOTointi ja opinnollistaminen) edistävät joustavuutta sekä entistä yksilöllisempiä opiskelupolkuja. Ammattikorkeakoulumme ura- ja hyvinvointipalvelut tukevat opiskelijoidemme opiskelua, kokonaisvaltaista hyvinvointia, yksilöllisiä urapolkuja sekä ura-asiantuntijuuden kehittymistä opiskelun aikana ja sen loppuvaiheessa. Tuemme tavoitteellisen urheilun ja opintomenestyksen onnistuneesti yhdistäneitä opiskelijoita myös vuosittain stipendillä, jota Urheiluakatemiaan kuuluvat opiskelijat voivat hakea jo opintojensa aikana.

Blogista ikkuna kehittämistyöhömme

Tämä blogikirjoitus on ensimmäinen osa blogisarjaa, jossa kuvaamme tahtotilaamme ja nykytilaamme huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun näkökulmasta. Lähdemme yhdessä uteliaina askeltamaan kohti auditointia. Jokainen opiskelija on osa oppivaa yhteisöämme ja jokaisen opiskelijan kokemus on meille tärkeä. Auditointiprosessi itsessäänkin tukee kaikkien opiskelijoidemme yksilöllisten opintopolkujen kehittämistä ja samalla vahvempaa monialaisuutta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Kirjoitamme blogisarjassamme auditointiprosessista ja siihen liittyvistä opeista ja kehittämistoimista.

“Näen, että myös opiskelijaurheilijoidemme opiskeluarkeen ja kokemuksiin on tärkeää päästä kiinni entistä syvällisemmin, ja tässä auditointi tukee tekemistämme. Oppijakeskeisyys ja osaamisperustaisuus ovat meille keskeisiä pedagogisia lähtökohtia. Eihän tästä voi kuin innostua.”, toteaa VAMKin koulutusjohtaja Sanna Eronen.
 

Lisätietoja:  

Olympiakomitea, Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumalli julkistettiin – haku auditointiin auki (7.10.2022)   

Olympiakomitea, Huippu-urheilijoiden kaksoisura 

Vaasanseudun Urheiluakatemia, kaksoisura 

Urheilijapolkuopinnot VAMKissa 

Vaasan ammattikorkeakoulun urheilijastipendit 

Aiheeseen liittyvää