Sosionomiopiskelijat innostavat vekaroita liikkumaan

Nyt lapset ja aikuiset liikkumaan ja nauttimaan talvesta! Tällä viikolla sosionomiopiskelijat Tiina Viljamaa ja Mimi Lehtinen pitivät Metsäkallion päiväkodin lapsille liikunnallisen tapahtuma-aamupäivän. Vaikka lämpötila oli reilusti pakkasen puolella -14 asteessa, ei se opiskelijoidemme hymyä hyydyttänyt. Tapahtuma oli osa Vipinää vekaroihin -hanketta, jossa VAMKin 3. vuoden sosionomiopiskelijat, Vaasan kaupungin liikuntapalvelut ja varhaiskasvatus toteuttavat talviriehoja päiväkotiryhmille lähipuistoissa sekä lähiliikunta-alueilla helmikuussa 2022.

TEKSTI | Tiina Järvelä
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021418898

VAMKin kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat, jotka suorittavat varhaiskasvatuksen pedagogisia opintoja, toimivat liikuntatuokioiden ohjaajina: he suunnittelevat ja toteuttavat Talvirieha-tapahtumiin leikkejä, pelejä, kilpailuja, tehtäviä ja mukavaa yhdessä tekemistä.  Työelämäyhteistyö on aitoa ja kokemukset yhdessä tekemisestä ovat ikimuistoisia. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan opettajana on aivan huikeata huomata, kuinka opiskelijamme soveltavat opittuja tietoja käytännössä ja kuinka pedagogisesti taitavia he ovat lapsiryhmien ohjauksessa!

Talvirieha tuo uusia ideoita niin varhaiskasvatukseen kuin lasten omiin leikkeihinkin

Talviriehan tavoitteena on kokonaisvaltaisesti lisätä liikettä alle kouluikäisten lasten päivään.  Visiona on tuottaa lapsille liikunnan iloa, hengästymistä ja naurua. Tarkoituksena on luoda lapsille elämys, joka assosioituu positiivisesti ulkoliikuntaan ja ulkona liikkumiseen: lumesta inspiroidutaan tekemään erilaisia taideteoksia ja siellä touhutaan yhdessä ulkoiluhetkien aikana. Ulkopuolisia ohjaajia käyttämällä myös varhaiskasvatuksen henkilökunta saa inspiraatiota ja ideoita omaan toimintaansa. Innostamme lapsia liikkumaan tutussa ympäristössä lähiliikuntapaikkoja käyttämällä – ja toivottavasti luomme myös uusia leikkejä lapsille niissä leikittäväksi. Yksi tärkeä tavoite onkin, että perheet lähtisivät lapsen aloitteesta viettämään yhdessä aikaa ulkona ja nauttimaan talvesta.

Hanke on saanut aluehallintovirastolta liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisavustuksen ja hanketta koordinoi hankkeelle palkattu vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund. Vaasan ammattikorkeakoulusta työelämäyhteistyötä on mukana toteuttamassa lehtori Tiina Järvelä. Lämmin kiitos tähän hankkeeseen osallistuville opiskelijoille, Henrylle ja Vaasan kaupungille, joka mahdollistaa aidon työelämäyhteistyön!

Kolmivuotinen kokeiluhanke on eri toimijoiden yhteistyön summa

Vipinää vekaroihin on kolmevuotiseksi suunniteltu kokeiluhanke, jossa toimivat käytänteet on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi toimintaa. Koronaepidemian aikana ulkona liikkumisesta on tullut yhä merkityksellisempää.

Talviriehan rungosta ja aikataulutuksesta vastaa hankkeen koordinaattori. Tapahtuman ohjauksista vastaavat hankkeen yhteistyökumppanit Norrvalla folkhögskolan liikuntaneuvojat sekä Vaasan ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen pedagogiikkakurssilaiset. Ohjaajilla on vastuu suunnitella ja toteuttaa ohjaukset annettujen aikataulujen mukaan. Organisoinnista ja koordinoinnista vastaa Vipinää vekaroihin -hankkeen koordinaattori ja ohjattujen liikuntatuokioiden suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavat ohjaajat itse. Siirtymätilanteista vastaavat päiväkotien henkilökunta.

Kohderyhmänä on Vaasan varhaiskasvatus, johon kuuluu päiväkodit, palvelusetelipäiväkodit, perhepäivähoitajat sekä avoimet päiväkodit. Päiväkoteja on kaiken kaikkiaan 48, ja perhepäivähoitajia noin 40.

Turvallisuus ennen kaikkea – lumi ei meitä estä!

Tapahtumapaikat on tarkastettu etukäteen ja turvallisuudesta on käyty keskustelua ohjaajien kanssa. Ryhmien ohjaajat ovat vastuussa siitä, että tapahtumapaikoilla on saatavilla ensiapulaukku, jossa on tarvittava ensiapuvälineet.

Tapahtumien haasteet muodostuvat pääsääntöisesti koronarajoitteista. Korona rajoittaa ryhmien liikkumista (ryhmät eivät saa kohdata), ryhmien etäisyydet on pidettävä riittävinä ja välineitä käytettäessä saattaa desinfiointi olla tarpeen. Säästä johtuvia rajoituksia ovat tänä vuonna tuoneet runsas lumi, mutta opiskelijoidemme kekseliäisyydellä tästäkin on selvitty.

Aiheeseen liittyvää