Monialaisen ja tiiviin yhteistyön merkitys opiskelijaurheilijoiden kaksoisuraopintojen tukipilareina

TEKSTI | Sanna Eronen, Katja Lakojoki-Karhu ja Emilia Mäkitalo KUVAT | Katja Lakojoki-Karhu
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062760743

Kaksoisuraosaaminen kertyy yläkoulusta lähtien

Urheilijoiden kaksoisura tarjoaa urheilijoille mahdollisuuden yhdistää tavoitteellisen urheilun, opiskelun ja työn. Kaksoisurapolulle voi hakeutua yläkouluikäisestä alkaen.

Huippu-urheilijatasolla kaksoisuramalleja on kolmenlaisia; urheilu ensimmäisenä ammattina, urheilun ja opiskelun yhdistäminen sekä urheilun ja muun työn yhdistäminen. Valtaosalla nuorista on jo kaksoisurapolulle lähtiessään muodostunut oma lajinsa, jonka saralla urheilija opintojensa ohella harjoittelee sekä kilpailee tavoitteellisesti.

Suomalaisista huippu-urheilijoista merkittävä osa suorittaa urheilu-uransa aikana korkeakouluopintoja mm. avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen ja tutkinto-opintojen muodossa.  Suomen Urheiluakatemioissa on noin 1500 korkeakoulussa opiskelevaa jäsentä (Olympiakomitea, 2023). Muun muassa Tokion olympiajoukkueesta 2/3 urheilijoista opiskeli parhaillaan tai oli juuri valmistunut tai vastaanottanut paikan korkeakoulusta. Korkeakouluun hakeutuvalle opiskelijaurheilijalle kaksoisura onkin usein jo arkista joustamista lajin vaatimusten, harjoitteluleirien, kilpailukausien, opintojen sekä muun arjen palapelissä. Korkeakoulutoimijana me VAMKissa haluamme tukea osaltamme kaksoisuran onnistumista monin eri tavoin.

Tässä blogitekstissä kuvaamme Vaasan seudun Urheiluakatemian toimintaa sekä opiskelijaurheilijoiden mahdollisuuksia toisaalta joustavaan ja mielekkääseen opiskeluun urheilijauran rinnalla sekä kaksoisuralla karttuvan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Tiiviinä yhteistyökumppaninamme tässä työssä toimii VSUA:n lisäksi Suomen Olympiakomitea.

Urheiluakatemian ja korkeakoulujen vuoropuhelu lisää kaksoisuraosaamista

Vaasan seudun Urheiluakatemia VSUA johtaa, yhtenäistää ja kehittää kilpa- ja huippu-urheilun yhteistyöverkostoa, joka mahdollistaa urheilijan kaksoisuran. Korkea-asteella Vaasassa toimii kuuden korkeakoulun muodostama Study Vaasa -verkosto, jonka parissa tiiviissä yhteistyössä työskentelee VSUA:n kaksoisura-asiantuntija Martin Grandell. Martin toimii lisäksi urheilijoiden valmentajana mm. keihäänheitossa.

Tapasimme Martinin Botnia-hallilla toukokuun alkupuolella ja tutustuimme hänen sekä VSUA:n toiminnanjohtajan Jens Wallinin johdolla urheiluakatemiaan ja samalla opiskelijaurheilijoidemme arkeen. Urheiluakatemian kokonaistavoitteena on tuottaa lisäarvoa verkoston jäsenten välillä toteutettavan yhteistyön avulla. Verkosto tarjoaa mm. harjoitteluolosuhteet (mm. Botnia-hallilla, Vaasan seudun uimahalleissa sekä kuntosaleilla), valmennusverkoston, valmennuksen organisoinnin sekä asiantuntijatoimintaa mm. ravitsemuksen, lääkäripalveluiden, fysiikkavalmennuksen ja henkisen valmennuksen saralla. Painotukset asiantuntijatoiminnan osalta ovat lajikohtaisia. Olympiakomitea valvoo Vaasan Urheiluakatemian toimintaa mm. vuoden välein toteutettavalla tavoite- ja tuloskeskustelulla.  

Kuva 1. Tapaaminen VSUA:n kanssa Botnia-hallilla, kuvassa toiminnanjohtaja Jens Wallin.

Tällä hetkellä VAMKissa opiskelee kymmenen VSUAn opiskelijaurheilijaa. Lajivalintoina opiskelijoillamme on mm. lentopalloa, yleisurheilua, pesäpalloa sekä jalkapalloa. Yleisiä urheilulajeja ovat aiempina vuosina ovat olleet lisäksi mm. jääkiekko ja salibandy.

VAMKin pedagoginen ohjelma yksilöllisten urapolkujen tukena

Ammattikorkeakoulumme uusi pedagoginen ohjelma tukee ja ohjaa ammattikorkeakouluyhteisöämme opetuksen ja ohjauksen kehittämistyössä. Toinen ohjelman seitsemästä linjauksestamme liittyy suoraan yksilöllisten urapolkujen tukemiseen ja ammatillisen kasvun edistämiseen. Näin myös opiskelijaurheilijoidemme kohtaamiseen ja yksilölliseen ohjaamiseen.

Opiskelijoidemme toimijuuden tukeminen, oppijakeskeisyys sekä osaamisperustaisuus ovat läsnä kaikessa opetus- ja ohjaustyössämme. Jokaisella opiskelijallamme on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta monipuolisten tuki– ja ohjauspalveluidemme kautta. Ryhmänohjaajamme, ura-asiantuntijamme, ammattikorkeakoulukuraattorimme sekä opinto-ohjaajamme tukevat yksittäisiä opiskelijoitamme opinnoissa, opiskeluarjessa ja urasuunnittelussa. Aiemmin hankittu osaaminen pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan osaksi opiskelijan henkilökohtaista polkua, jotta opintoihin saadaan yksilöllisyyttä ja joustoa. Jokainen opettajamme toimiikin oppimisen ohjaajana.

Opiskelijoidemme toimijuuden tukemiseen ja ammatillisen asiantuntijuuden kasvuun liittyy ajantasaisen alakohtaisen osaamisen vahvistaminen ja varmistaminen, mutta myös monia yleisiä taitoja sekä valmiuksia. ARENEn kokoamat yleiset kompetenssit tarjoavat hyvän rungon opetussuunnitelmiemme yleisten valmiuksien tavoitteille (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, 2022). Myös oppijan tunnekokemukset omasta osaamisestaan ja mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittää omaa osaamistaan läpi työuran ovat osa sitä toimijuutta, jota me VAMKissa haluamme vahvistaa.

Blogista ikkuna kehittämistyöhömme

Tämä blogikirjoitus on toinen osa blogisarjaa, jossa kuvaamme tahtotilaamme ja nykytilaamme huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun näkökulmasta. Lähdemme yhdessä uteliaina askeltamaan kohti auditointia. Jokainen opiskelija on osa oppivaa yhteisöämme ja jokaisen opiskelijan kokemus on meille tärkeä. Auditointiprosessi itsessäänkin tukee kaikkien opiskelijoidemme yksilöllisten opintopolkujen kehittämistä ja samalla vahvempaa monialaisuutta opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä. Kirjoitamme blogisarjassamme auditointiprosessista ja siihen liittyvistä opeista ja kehittämistoimista.


Lisätietoja:

Olympiakomitea, Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatumalli julkistettiin – haku auditointiin auki (7.10.2022) 

Olympiakomitea, Huippu-urheilijoiden kaksoisura

Vaasanseudun Urheiluakatemia, kaksoisura

Urheilijapolkuopinnot VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulun urheilijastipendit

Vaasan ammattikorkeakoulun pedaohjelma 2023-2024

Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta 2022

Aiheeseen liittyvää