Inspirationsdusch och vidgade vyer vid Linnéuniversitetet – Erasmus-vaihdossa Kalmarissa

Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät juuret. Sotia on käyty ja valtioliittoja muodostettu. Modernin yhteistyön pohjaa on luotu 1950-1960 luvuilta lähtien ja yhteistyön vahvana pohjana on ollut yhteneväinen arvopohja ja yhteiskuntarakenne sekä yksilön vapaus ja oikeudet. Niin perusopetuksessa kuin korkea-asteen opetuksessa arvot ja tavoitteet ovat eri pohjoismaissa hyvin samankaltaiset mutta myös eroja löytyy. Siksi olikin erityisen mielenkiintoista olla viikko Linnéuniversitetetin vieraana Kalmarin campuksella ja saada tutustua korkea-asteen koulutukseen ja oppimisympäristöön sekä vaihtaa ajatuksia ruotsalaisten kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa.

TEKSTI | Anne Wähä ja Camilla Harald
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024032613001

Erasmus-vaihtoviikon suunnittelu ja toteutus

Erasmus-vaihdon suunnittelu alkoi syksyllä 2023 ja kontakti Linnéuniversitetetiin saatiin Nordplus-kollega Ewa Anderssonin kautta. Varsinaisen ohjelman Erasmus-vaihtoviikolle teki Ulrica Lovén Wickman, joka työskentelee lehtorina Kalmarin kampuksella. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat myös kansainväliset yhteydet. Vierailukohteiksi valikoituivat Institutionen för hälso-och vårdvetenskap sekä Ekonomihögskolan ja Business Lab Linnéuniversitetetin Kalmarin kampuksella.

Vaihtoviikko 4.-8-3.2024 toteutettiin Staff Training Week-periaatteella eli tarkoituksena oli tutustua koulutukseen ja työhön ja sitä kautta kehittää omaa työtään. Ohjelma oli hyvin monipuolinen. Saimme tutustua ihan konkreetttisesti itse kampusalueeseen ja oppimisympäristöihin sekä eri koulutusten sisältöihin ja rakenteeseen. Hoitotyön ja liiketalouden koulutuksessa on paljon samankaltaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä mutta ehkä merkittävin ero koulutusten sisällössä on siinä mikä rooli kieli- ja viestintäopinnoilla on koulutusohjelmassa.

Linnéuniversitet-opastekartta.

Linnéuniversitetet Campus Kalmar

Oppimisympäristönä Kalmarin kampus oli erittäin moderni ja inspiroiva. Kampuksella oli erilaisten luokka- ja ryhmätilojen lisäksi paljon erilaisia opiskelijoille tarkoitettuja viihtyisiä ja monipuolisia työskentelytiloja. Opiskelijoille oli myös erikseen oma ruokailu/kahvitila, jossa oli mikroaaltouuneja. Tämä elävöittää kampuselämää ja saa opiskelijat viihtymään kampuksella, mikä on tärkeä osa opiskelijaelämää. Saimme tutustua kliinisten taitojen harjoitteluluokkiin sekä Business Labiin. Nämä molemmat ovat moderneja, teknisesti korkeatasoisia oppimisympäristöjä, missä opiskelijat eri koulutusohjelmissa pääsevät harjoittelemaan erilaisia käytännön työelämän taitoja. Tutustuimme myös eHealth Arena-hankkeeseen, jossa haettiin uusia yhteistyömuotoja yliopiston ja kuntien välille niin, että palvelujen käyttäminen olisi mahdollisimman käyttäjälähtöistä.

Kampusalue oli muutenkin jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa – kampuksella järjestettiin erilaisia tilaisuuksia eri väestöryhmille. Kampuksella on myös opiskelijoiden ylläpitämä terveysvastaanotto ( hälsomottagning) ja palvelut mitä siellä tarjottiin olivat esimerkiksi motivoivat keskustelut, erilaiset mittaukset ja rentouttava käsihieronta. Kaikenikäiset ihmiset olivat tervetulleita kampukselle.

Yhteinen arvopohja ja toisiltamme oppiminen

Kokonaisuudessaan koimme, että Erasmus-vaihtoviikkomme oli todella inspiroiva ja työhyvinvointiakin lisäävä. Saimme jakaa ajatuksia ruotsalaisten kollegoiden kanssa ja todeta puolin ja toisin kuinka hyödyllistä on välillä pohtia koulutuksen sisältöjä ja toteutuksia. Kieli-ja viestintäopintojen kuuluminen koulutusohjelmiin Suomessa nähtiin Kalmarissa hyvin positiivisena ja tarpeellisena osana koulutusta ja asia sai paljon huomioita myös koulutus-vastuukokouksessa ( programmöte), johon osallistuimme. Moni opiskelija tarvitsisi myös Linnéuniverstetissa tukea kieli-ja viestintätaidoissa sekä opiskelujen aikana, harjoittelujaksoilla että työelämässä.

Pohjoismaissa meillä on sama arvopohja ja tavoitteet koulutuksessa ja samalla myös paljon oppimista toisiltamme. Vaihtoviikon aikana keskustelimme myös jatkosta ja yhteistyöstä kampus Växjön kanssa. Kiinnostusta tähän on puolin ja toisin ja tämän inspiroivan viikon jälkeen mielellään jatkamme tätä hyvin alkanutta yhteistyötä.

Valkotaulu, jolle on kirjoitettu teksti "Välkommen till BusinessLab Vaasa University of Applied Science.

Aiheeseen liittyvää