Ideointia ja innovointia – sanoista tekoihin: kuraattorin ja uraohjaajan valokuvapäiväkirja menneestä lukuvuodesta

Kokosimme sarjan valokuvia, joiden kautta voit käydä kurkistamassa, millaista on ollut kuraattorin ja uraohjaajan arkityö Vaasan ammattikorkeakoulussa lukuvuonna 2022–2023. Kuvien avulla haluamme tuoda näkyväksi monipuolista työtämme ja välittää sitä kokemusmaailmaa, jossa me toimimme. Nämä kuvat ovat meille itsellemme merkityksellisiä tilanteita, ajatuksia ja tunteita. Toivommekin kuvista välittyvän sitä samaa tekemisen fiilistä, mitä me olemme saaneet kokea!

TEKSTI | Emilia Mäkitalo ja Teija Pitkäkangas KUVAT | Annukka Poutanen, Emilia Mäkitalo, Teija Pitkäkangas ja Sami Peltoniemi
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062861461

Kuva: Annukka Poutanen

Syyslukukauden painopisteenä opintojen sujuvoittaminen ja itsetuntemus

Opinnäytetyöpajatoiminta starttasi syyskuussa 2022 ja se löysi heti oman paikkansa VAMKin opiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytetyöpajan organisoinnista on vastannut kuraattori. Osallistujia oli heti ensimmäisistä kerroista asti niin sanotusti “tupa täynnä”. Tiedekirjasto Tritonia ja VAMKin omat pedamentoriopettajat olivat korvaamaton tuki ja kuraattori ei voi kylliksi kiittää eri asiantuntijoiden roolia tässä onnistuneessa yhteistyössä.

Ja mitäpä vielä – tupa se vain entisestään täyttyy tulevana syksynä -23, kun opinnäytetyöpajaan mukaan hyppää myös meidän VAMK Master School!

Kuva seinään kiinnitetystä Thesis workshop esitteestä.
Kuva 1. Opinnäytetyöpajan esite kuraattorin työhuoneen ovessa.

Heti syksyllä, kun aloitimme uusissa työtehtävissä, havaitsimme, että tarvitsemme työkaluja ryhmä- ja yksilöohjauksiin. Otimme käyttöön mm. kuvassa näkyvät Kipinä -kortit ja kehitimme lisäksi omia yksilö- ja ryhmäharjoitteita opiskelijoiden erilaisiin tarpeisiin.

Erivärisiä kuvakortteja aseteltuna luokkahuoneen pöydälle.
Kuva 2. Kuvakortit inspiroivat ja herättävät tunteita sekä mielikuvia kauniilla väreillään.

Tukea ja tekniikoita -opiskeluun tsemppiryhmä starttasi lokakuussa 2022. Ryhmä kokoontui aina tiistaisin kampuksella. Me kuraattori ja uraohjaaja olimme aina paikalla tarjoamassa päivän teeman mukaisen teoriaosuuden, ja lisäksi työkaluja opintojen sujuvaan etenemiseen, vertaistukea sekä vinkkejä opiskelutekniikoihin, itsetuntemukseen ja jaksamiseen.

Opiskelijat istuvat luokkahuoneessa ja työskentelevät omien työpöytiensä äärellä tietokoneilla omia koulutehtäviään tehden.
Kuva 3. Tsemppiryhmä tarjosi vertaistukea ja yhteistä keskustelua viikoittain vaihtuvista teemoista. Samalla se kokosi yhteen opintojensa parissa ahertavia VAMKin opiskelijoita.

Halusimme luoda Tsemppiryhmästä matalan kynnyksen työpajan, johon opiskelijat saivat tulla työstämään mm. keskeneräisiä koulutehtäviä, ryhmätöitä tai vaikkapa CV:tä. Tämä työpaja koettiin tärkeänä lisäpalveluna ja se saikin ansaittua huomiota, kun tsemppiryhmä palkittiin kuukauden pedatekona. Kiitämme suuresti tästä saamastamme kannustuksesta ja huomionosoituksesta!

Uraohjaaja ja kuraattori seisovat korkean pöydän takana kameraan päin hymyillen.
Kuva 4. Uraohjaaja ja kuraattori saivat erityiskiitoksen, kun Tsemppiryhmä palkittiin kuukauden pedatekona.

Järjestimme Tunne itsesi -teemaviikon marraskuussa koko VAMKin opiskeluyhteisölle. Teemaviikolla kannustimme opiskelijoita kohti parempaa itsetuntemusta erilaisten työpajojen avulla. Omien vahvuuksien tunnistamisen lisäksi halusimme muistuttaa palautumisen merkityksestä.  Varsinkin rentoutumishetki houkutteli paikalle laajasti osallistujia- niin opiskelijoista kuin henkilökunnasta. Hienoa yhdessä osallistumista!

Tunne itsesi teemaviikon värikkäässä esitteessä on koottuna viikon eri päivien ohjelmat.
Kuva 5. Tunne itsesi teemaviikon esitteessä tuotiin esille teemaviikon monipuolista tarjontaa.

Yksi Tunne itsesi teemaviikon pajoista oli nimeltään ”Äkkilähtö omiin vahvuuksiin”. Työpajassa osallistujille jaettiin ensin lentoliput, jonka jälkeen pajan teemaan tehdyn videon avulla osallistujat pääsivät matkalle kohti omia vahvuuksiaan.

Pajassa tärkein tavoite oli pysähtyä ja pohtia omaa tilannetta. Minne sinun polkusi vie? Tiedätkö jo oman määränpääsi? Uskallatko lähteä matkalle kohti omia unelmiasi?

Tunne itsesi teemaviikon työpajassa nimeltään ”Äkkilähtö omiin unelmiin” osallistujille jaetut lentoliput.
Kuva 6. Tunne itsesi teemaviikon ”Äkkilähtö omiin unelmiin”-työpajassa osallistujille jaettiin lentoliput.

Tunne itsesi -teemaviikon esitteitä jaettiin ympäri kampusta. Viestintä onkin ollut paljon aikaa ja uuden opettelua vaativa osa viikoittaista työtämme. Uusien palveluiden näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen ovat olleet merkittävässä roolissa kuluneen lukuvuoden aikana. Olemme aktiivisesti pohtineet tapoja, miten voimme tavoittaa palveluja tarvitsevat opiskelijat, sekä toisaalta myös tiedottaa henkilökuntaa ja sidosryhmiä. On tärkeää, että tiiviimpää tukea ja syvällisempää ohjausta tarvitsevat opiskelijat ohjautuvat luoksemme.

Tapahtuman värikkäitä esitteitä on aseteltu riviin koulun ruokalan ravintola Serverin pöydälle.
Kuva 7. Tunne itsesi -teemaviikon esitteitä jaettiin myös ravintola Serverin pöytiin näkyville ja luettavaksi.

Olemme pyrkineet viestimään palveluistamme ja ajankohtaisista tapahtumista monikanavaisesti. Olemme hyödyntäneet VAMKin omia verkkosivuja, sähköpostilistoja, infotilaisuuksia, erilaisia mainoksia ja somekanavia. Lisäksi kevään ajan tiedotimme ajankohtaisista tapahtumista viikoittain VAMKin instagramissa julkaistussa ura- ja opiskeluhyvinvointilukujärjestyksessä.

Opiskelijahyvinvoinnin ja urapalveluiden viikkolukkarissa on koottuna viikon eri päivien ajankohtaiset tapahtumat.
Kuva 8. Opiskelijahyvinvoinnin ja urapalveluiden viikkolukkari julkaistiin viikoittain VAMKin instagramissa.

Erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä

Vuosittainen alumnitapahtuma järjestettiin marraskuussa. Ura –ja rekrytointiasiantuntijan tehtävänkuvaan kuuluu VAMKin alumnitoiminnan organisointi ja sen kehittäminen. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä viestintä- ja markkinointitiimin kanssa. Alumnitapahtumassa Hennamari Hietala valittiin vuoden 2022 alumniksi, Lauri Järvilehto inspiroi puheenvuorollaan sisäisen motivaation löytämiseen ja Heidi Skjäl jakoi kuulijoille hienoja esimerkkejä työelämälähtöisistä opiskelijaprojekteista.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto pitämässä luentoa auditorion edessä aiheesta Pidä sisäisen motivaation liekki yllä – lisää vapautta, virtausta ja vastuuta elämääsi.
Kuva 9. Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto luennoimassa Alumnitapahtumassa sisäisen motivaation liekistä.

Vaasan ammattikorkeakoulun ensimmäinen oma rekrytointitapahtuma Career Rekry järjestettiin tammikuussa. Tapahtuman järjestäminen vaati paljon organisointia ja useita työtunteja urapalveluiden asiantuntijoilta. Tapahtumatiimissä oli onneksi mukana kaksi innokasta ja aktiivista kansainvälistä opiskelijaa, jotka auttoivat tapahtuman suunnittelussa, organisoinnissa, markkinoinnissa ja käytännön järjestelyissä. Opiskelijat saivat käytännönkokemusta tapahtuman järjestämisestä, monipuolisia työelämäkontakteja sekä opintopisteitä vapaavalintaisiin opintoihin.

Ura- ja rekrytointiasiantuntija, Talent Coach ja kaksi kansainvälistä opiskelijaa hymyilevät kameralle. Heillä on käsissään VAMKin kangaskassit ja Career Rekry -tapahtuman esitteitä.
Kuva 10. Career rekry -tapahtuman järjestäjätiimi: Alan Kongari, Khin Phyu Cyn Kyi, Francis Oyeyiola ja Emilia Mäkitalo.

Career Rekry tapahtumassa oli hieno tunnelma, kun lähes 20 eri alan yritystä Pohjanmaalta esitteli avoimia kesätyöpaikkojaan opiskelijoille. Paikallisille yrityksille rekrytointipäivä oli erinomainen tapa tuoda esille omaa työnantajabrändiään sekä houkutella potentiaalisia osaajia avoinna oleviin työpaikkoihin. Tapahtumassa haluttiin tuoda yhteen kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja etsivät opiskelijat sekä osaajapulan kanssa kamppailevat alueen yritykset. Tapahtuma oli avoin kaikille Vaasan eri korkeakoulujen opiskelijoille.

Opiskelija keskustelee yrityksen edustajan kanssa Career Rekry -tapahtuman ständillä.
Kuva 11. Career Rekry -tapahtumassa opiskelijat pääsivät keskustelemaan yrityksien edustajien kanssa ständeillä ja lisäksi heillä oli mahdollisuus osallistua speed dating -haastatteluihin ja tietoiskuihin.

Keväällä 2023 urapalvelut järjestivät viikoittain opiskelijoille mahdollisuuden osallistua uraohjaajien kanssa kahvihetkeen. Ajatuksena oli luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa opiskelijat voivat halutessaan vaihtaa kuulumisia uraohjaajien kanssa ja keskustella esimerkiksi urapohdinnoista.

Kahvihetki uraohjaajien kanssa -mainosesite, jossa on kerrottu tapahtuman aika ja paikka.
Kuva 12. Kahvihetkeä uraohjaajien kanssa mainostettiin VAMKin instagramissa ja sähköpostin välityksellä opiskelijoille.

EnergyWeek -tapahtuma järjestettiin Vaasassa maaliskuussa. Urapalveluiden kehittämisessä monipuoliset verkostot alueen eri toimijoiden ja yhteistyön tiivistäminen työelämän kanssa ovat merkittävässä roolissa. EnergyWeekin aikana ura- ja rekrytointiasiantuntija pääsi verkostoitumaan usean eri yrityksen kanssa ja kuuntelemaan ajankohtaisia luentoja.

Ura- ja rekrytointiasiantuntija hymyilee kameralle ja näyttää EnergyWeek-osallistujapassia.
Kuva 13. Ura- ja rekrytointiasiantuntijan selfie onnistuneen tapahtumapäivän jälkeen.

Huhtikuussa pilotoimme tekniikan alan opiskelijoille teemapäivän “Energia-alan urapolut ja tulevaisuuden näkymät”.  Tarve tapahtuman järjestämiselle nousi esille opiskelijoiden antamista palautteista. Työhön tarttuivat energia- ja ympäristötekniikan lehtori yhdessä laatupäällikön, kuraattorin sekä ura- ja rekrytointiasiantuntijan kanssa. Tapahtumaan kutsuttiin eri yrityksien edustajia kertomaan omista urapoluistaan ja jakamaan vinkkejä opiskelijoille työelämään siirtymisestä. Lisäksi opiskelijat työstivät yhdessä yritysten kanssa tulevaisuuden trendeihin liittyviä ryhmätöitä.

Kaikki yritykset olivat alusta lähtien innolla mukana tapahtuman toteuttamisessa. Opiskelijat ja työelämänedustajat antoivat tapahtumalle kokonaisarvosanaksi 9,3 (asteikolla 4–10). Alteamsin Quality Manager Heidi Lehtonen kommentoi LinkedInissä:

“Kiitos, että teette tätä arvokasta työtä ja järjestätte mahdollisuuksia luoda yhteyksiä näihin timanttisiin tulevaisuuden tekijöihin. Oli hienoa saada olla mukana!”.

Tämä tapahtuma toimii oivallisena esimerkkinä, mitä voimme saada aikaiseksi, kun yhdistämme eri asiantuntijoiden voimavarat ja osaamisen. Tällaisia yhteistyöllä toteutettuja tempauksia toivomme lisää!

Energia ja ympäristötekniikan lehtori avaa tilaisuuden juhlasalin edessä ja opiskelijat istuvat VAMKin salissa pöytien ääressä.
Kuva 14. Tapahtuma järjestettiin energia- ja ympäristötekniikan lehtorin Shekhar Satputen aloitteesta Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Opiskelijoiden ja alueen työelämän kohtaaminen sai uutta virtaa, kun lanseerasimme huhtikuussa uuden digitaalisen Vamk Work -palvelun.

Lukuvuoden alusta alkaen uraohjaajan tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja opiskelijoiden ja alueen työelämän kohtaamisen tehostamiseksi. Nyt jatkossa opiskelijat löytävät Vamk Work- palvelun kautta paremmin juuri heille suunnattuja avoinna olevia työtehtäviä, harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Lisäksi palvelu tarjoaa mahdollisuuksia, joiden avulla yritykset voivat rekrytoida tulevaisuuden osaajia tehokkaasti.

Vamk Work -palvelun markkinointiesite, jossa henkilö pitää puhelinta kädessään ja hymyilee kameralle.
Kuva 15. Vamk Work -palvelua markkinoidaan opiskelijoille eri kanavissa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen VAMKin opiskelija käyttää aktiivisesti palvelua.

Voimaa verkostoista

Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä järjestettiin paikalliset minimessut Aleren torilla. YTHS oli kutsunut mukaan asiantuntijoita, joiden palveluita opiskelijamme voivat hyödyntää opiskeluhyvinvointinsa tukena. Kuraattorin lisäksi messuilla olivat mukana mm. YTHS, Etsivä nuoristyö, Kriisikeskus Valo, FinnFami ja Datero.

Pöytä, jonka päälle on laitettu esille esitteitä, karkkeja ja kuvakortteja.
Kuva 16. Mielenterveyspäivän minimessut Aleren torilla.

Opiskelijoille tarjottavana uutena palveluna syksyllä 2022 VAMKin kampuksella alkoi Vaasan kaupungin etsivän nuorisotyön päivystykset. Myös korkeakoulupastori tarjosi tuttuun tapaan opiskelijoillemme viikoittain mahdollisuuden henkilökohtaiselle keskustelulle. Korkeakoulupastori on ollut merkittävä tuki myös koko yhteisöllemme lukuvuoden aikaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi Datero ry on ollut mukana monissa eri infotilaisuuksissa ja tarjonnut opiskelijoillemme henkilökohtaista ohjausta kohti sujuvampaa digitaalisten lukiapuvälineiden käyttöä.

Olemmekin pyrkineet pitämään ovet auki eri asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen suuntaan. Tutustuminen sekä luontevan ja luottamuksellisen verkostotyön rakentaminen ovat suuri osa työnkuvaamme. Erityiskiitokset teille kaikille yhteistyöstä!

Kuva tietokoneen ruudulta Power Point esityksestä, jossa on koottuna opiskelijoiden tukipalveluita: Voas, Datero, Reimari, Talousneuvola Ohjaamossa, Kriisikeskus Valo, Ruoka-apu Vaasa, Velkaneuvonta, Asumisneuvonta Vaasa ja YTHS.
Kuva 17. Yllä oleva kuva opiskelijoille suunnatusta infotilaisuudesta havainnollistaa, miten paljon eri palveluita opiskelijoillemme on tarjolla.

Korkeakoulukuraattori toimii myös korkeakouluhyvinvointiin liittyvän VamKIT2 hankkeen projektipäällikkönä. VamKIT2 hanke on osa KOHO- verkostoa. KOHO-verkostoon kuuluvissa hankkeissa järjestetään ja kehitetään korkeakouluille matalan kynnyksen palveluita, kuten tuutori- ja vertaistukitoimintaa, sekä vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita, kuten kuraattorityötä.

VAMKissa hankkeen keskiössä on kuraattorityön rakentaminen ja juurruttaminen osaksi oppilaitoksen arkea. Muita merkittäviä toimia ovat opettajavetoinen matemaattisten aineiden tukiopetus, opinnäytetyöpajatoiminta, sekä opiskelijakunta VAMOKin organisoima matematiikan vertaistuellinen tukiopetustoiminta Kurssihelpperi.

Kuraattorin selfie, jossa taustalla näkymä jouluisen Helsingin kadulle.
Kuva 18. Kuraattorin huikea selfie KOHO-verkostopäiviltä Helsingistä marraskuussa -22.

Vaasan ammattikorkeakoulun moniammatillinen hyvinvointityöryhmä koostuu kuraattorin lisäksi VAMKin sisäisistä toimijoista ja ulkoisista yhteistyötahoista. Hyvinvointityöryhmän vetovastuu siirtyi kuraattorille syksyllä -22. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa pohtimaan ajankohtaisia asioita opiskeluhyvinvointiin liittyen. Ryhmän toiminta voidaan kiteyttää VAMKin sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjaaja Ritvan lausahdukseen; “meillä on yhteinen tavoite, jossa hyvinvointityöryhmän tuki on kuin verkko, josta opiskelija ei pääse putoamaan”. Tämän ajatuksen siivittämänä meidän onkin hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin!

Kuvassa on havainnollistettu VAMKin hyvinvointityöryhmän kokoonpano, johon kuuluu ulkoiset yhteistyötahot ja VAMKin sisäiset toimijat. Ulkoisia yhteistyötahoja ovat Etsivä nuorisotyöntekijä, korkeakoulupastori, YTHS terveydenhoitaja, VAMOKin hallituksen jäsen ja VAMOKin työntekijä. Sisäisiä toimijoita ovat Ura- ja rekrytointiasiantuntija, ammattikorkeakoulukuraattori ja kolme opinto-ohjaajaa.
Kuva 19. VAMKin hyvinvointityöryhmän kokoonpano lukuvuonna 2022-2023.

Kuraattori otti ilolla vastaan kutsun päästä tutustumaan Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun opiskeluhyvinvointipalveluihin. Vierailulle lähdettiin yhdessä Seinäjoen ammattikoreakoulun kuraattorin ja erityisopettajan kanssa. Päivän ohjelma sisälsi runsaasti antoisaa keskustelua ja eri korkeakoulujen toimintatapoihin tutustumista.

Kiitos tästä verkostoitumiskustusta HAMK ja SeAMK – tämä oli virkistävää vaihtelua oman huhtikuisen arjen keskelle!

Korkeakoulujen hyvinvointityötä tekevät henkilöt ovat kokoontuneet pöydän ääreen seuraamaan taululla näkyvää diaesitystä.
Kuva 20. Verkostoitumista HAMKin tiloissa.

Centrian urapalveluiden henkilöstöä kävi toukokuussa vierailulla VAMKissa. Oli hienoa päästä tutustumaan toisiimme ja jakamaan osaamista sekä hyviä käytänteitä liittyen mm. opiskelijoiden uraohjaukseen, kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen sekä yritysyhteistyön tiivistämiseen.

Centrian ja VAMKin urapalveluiden asiantuntijat seisovat VAMKin rakennuksen edessä ja hymyilevät kameralle.
Kuva 21. VAMKin Talent Coach Francis Oyeyiola ja ura- ja rekrytointiasiantuntija Emilia Mäkitalo ottivat ilolla vastaan Centrian urapalveluiden asiantuntijat Linda Janssonin, Jyrki Rajalan ja Anni-Maija Viitasaaren.

Kesäkuun alussa urapalvelut järjestivät ensimmäiset lounastreffit VAMKin alumneille. Tapaamisen aikana vaihdettiin kuulumisia, verkostoiduttiin ja keskusteltiin alumnitoiminnan kehittämisestä. Myös jatkossa järjestämme erilaisia aktiviteetteja, kuten kahvi- ja lounastreffejä alumneille.

Ura- ja rekrytointiasiantuntija, Talent coach ja kuusi alumnia seisovat ja hymyilevät kameralle.
Kuva 22. Lounastreffit järjestettiin Tom Yam Thai -ravintolassa, jonka omistaja on myös VAMKin alumni.

Lopuksi

Päiväkirjan loppuun vielä yksi kuva. Tässä me kaksi uutta ja energistä VAMKilaista viime syksynä otetussa “kaverikuvassa”. Paljon olemme saaneet yhdessä aikaan ja uutta oppia on tullut hurjasti. Näin kun katsomme taaksepäin, niin vähän jopa hengästyttää. Usein olemme menneet tukka putkella ja joskus hanskatkin on ollut hukassa. Onneksi mitään ei ole koskaan tarvinnut tehdä yksin, sillä kaverin tuki on ollut aina olemassa. Itsensä haastaminen, täysillä likoon laittaminen ja toistemme sparraus on ollut aikaansaadun työn kulmakivi.

Näin kesälomien kynnyksellä ajatuksemme ovat jo ensi syksyssä- mitäs seuraavaksi keksitään? Nyt kuitenkin ensiksi vedämme henkeä ja taputamme itseämme olalle. Samalla sanomme yhteisen kiitoksemme kaikille kuluneesta lukuvuodesta.

Kuraattori ja ura- ja rekrytointiasiantuntija seisovat ja hymyilevät kameralle mustavalkoisessa kuvassa.
Kuva 23. Kuraattori ja ura- ja rekrytointiasiantuntija hyödynsivät Tunne itsesi -viikon aikana järjestetyn mahdollisuuden ammattilaisvalokuvaajan ottamiin kuviin. (Kuva: Sami Peltoniemi)

Aiheeseen liittyvää