Henkilöbrändäys pienyrityksessä

TEKSTI | Sonja Hautala ja Timo Malin
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231207152246

Mitä on henkilöbrändäys?

Yrityksiä, tuotteita ja palveluita on brändätty jo siitä saakka kuin näitä on ollut olemassa. Kuitenkin vasta lähivuosina henkilöbrändäyksen tärkeyttä on alettu ymmärtämään. Jokaisella yrittäjällä on itsestään olemassa jonkinlainen muiden luoma ajatus, olettamus eli brändi. Henkilöbrändäys suunnitellusti ja harkiten voi kuitenkin lisätä yrittäjän liikevoittoa ja tunnettavuutta entisestään. (Kurvinen, Laine, Tolvanen 2020, 14–15. & Sounio 2010, 25–26.)

Miksi henkilöbrändätä itsensä?

Sosiaalisen median kautta saavuttaa hyvin laajan yleisön ja siellä pystytään tekemään monenlaisia asioita. Pienyrittäjien olisikin hyvä lähteä kehittämään omaa henkilöbrändiä yrityksen brändin lisäksi. Vahva henkilöbrändi voi parhaimmassa tapauksessa erottaa muista alan pienyrittäjistä ja täten yrittäjä saa lisää asiakaskuntaa. Brändäyksen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon omat ja yrityksen tavoitteet; missio ja visio. Lisäksi kannattaa pohtia omia arvoja sekä millaisiin asioihin haluaisi vaikuttaa tai ottaa kantaa. Isoimmilla henkilöbrändeillä – kuten esimerkiksi Noora Fagerström, Jaajo Linnonmaa, Sointu Borg – on kaikilla jokin arvoperusta ja sanoma, mitä he haluavat tuoda seuraajilleen esille. (Kurvinen 2020, 198–200.)

Miten henkilöbrändäys tulisi tapahtua?

Henkilöbrändäyksessä tärkeintä on selkeä suunnitelma ja siinä pysyminen. Voisi helposti ajatella, ettei henkilöbrändäystä tarvitse suunnitella, koska sehän muovautuu henkilöstä itsestään. Tämä ei ole kuitenkaan näin. Yrittäjä, joka brändää itsensä suunnitellusti tulee saamaan vahvan henkilöbrändin. Suunnitelmaa laatiessa on hyvä huomioida tavoitteiden ja arvojen lisäksi myös, millaisella sävyllä haluaa tuoda asioitaan esille. Oletko aina iloinen ja reipas vai kenties vakava ja tasapainoinen. Näiden lisäksi henkilö, joka omilla kanavillaan esiintyy tietyillä tunnistettavilla tavoilla ja ”layoutilla” on myös helpompi tunnistaa eri kanavissa. (Souru 2019.)

Pienyrittäjät voivat erottautua ja saada omalla alueellaan enemmän asiakaskuntaa ja tietoisuutta hyvän ja vahvan henkilöbrändin avulla. Opinnäytetyössäni haastattelin kolmea pienyrittäjää henkilöbrändäyksestä. Heillä kaikilla oli hyvin samanlainen näkemys sen rakentamisesta. Henkilöbrändi on tärkeä osa yrittäjän työtä ja vahvan brändin voi saada ”tekemällä enemmän ja paremmin kuin muut.” – näin vastasi yksi haastateltavista, joka on hyvinvointialan yrittäjä. Yrittäjät olivat myös yhtä mieltä siitä, että henkilöbrändin täytyy näkyä vahvasti markkinointiviestintäkanavissa eli sosiaalisen median alustoilla. Näitä hyödyntämällä pienyrittäjät voivat helposti ja nopeasti kasvattaa seuraajiensa määrää, mikä kulkee vahvan henkilöbrändin kanssa käsikädessä. 

Koska eletään sosiaalisen median kulta-aikaa, on sosiaalisen median kanavien käyttäminen henkilöbrändäyksessä erityisen tärkeää, kuten haastateltavatkin totesivat minulle. Sosiaalinen media käsittää useita erilaisia kanavia, kuten TikTok, Instagram, Facebook, Twitter jne. Henkilöbrändäyksessä on tärkeää valita omat kanavat, joissa tulee olla selvästi esillä ja tuottaa sisältöä sen kanavan mukaisesti. On siis hyvä huomioida, ettei samankaltainen sisältö toimi jokaisella kanavalla. Kanavat kannattaa valita oman mieltymyksen, mutta myös kohderyhmän mukaan. Pohditaan seuraavia asioita kanavaa valittaessa: kenelle halutaan tuottaa sisältöä – ikä, sukupuoli jne. ja lisäksi minkälaista sisältöä itse haluaa tuottaa. Sosiaalisen median kanavia kannattaakin olla käytössä useampia, jotta saadaan haltuun laajempi asiakaskunta. (Kurvinen 2020, 123–124.)

Tämän teorian ja haastattelujeni pohjalta olen tullut siihen lopputulokseen, että jokaisen pienyrittäjän pitäisi lähteä suunnittelemaan ja vahvistamaan omaa henkilöbrändiään. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Siksi alkuvaiheen suunnitteluun kannattaa varata hyvin aikaa ja pohtia todella syvällisellä tasolla omat arvot, tavoitteet ja näkemykset. Ihmiset rakastavat tarinoita, joten mikä on pienyrittäjien tarina. Mikä on se tarina, joka erottaa yrittäjän muista yrittäjistä. Näillä asioilla voi yrittäjä saada lisää asiakaskuntaa ja liikevoittoa hyvinkin helposti.

Aiheeseen liittyvää