Lunttaa luvan kanssa

Wikipedia kertoo lunttilapun olevan sellainen, johon kootaan kokeeseen tai tenttiin tarvittavat olennaisimmat asiat, jota käytetään lunttaamiseen. Lunttaamisen ajatellaan olevan vilpillistä. Mitä jos lunttilappua käytetäänkin oppimiseen. Kokeilin lunttilappua kahden eri ryhmän kanssa tentissä tänä syksynä. Tämä hyväksi havaittu menetelmä oli jo hetkeksi unohtunut itseltä.

TEKSTI | Sanna Saikkonen
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022121571800

Kokeilin kahdella opintojaksolla lunttilapputenttiä oppimismuotona. Toinen ryhmä oli kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoita eri-ikäisen terveydenhoitotyön opintojaksolla ja toinen ryhmä oli sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen YAMK ensimmäisen vuoden opiskelijoita johtamisen tietoperustan opintojaksolla. Opiskelijat saivat ottaa tenttiin mukaan yhden 4A-kokoisen lunttilapun käsin kirjoitettuna. Paperille oli mahdollista tehdä muistiinpanoja molemmin puolin. Sairaanhoitajaopiskelijoiden koe oli yksilötentti ja YAMK-opiskelijoiden ryhmätentti. Lunttilappu palautettiin tenttivastauksen mukana ja se arvioitiin. Hyvin tehty lunttilappu saattoi nostaa arvosanaa.

Lunttilappu auttaa opiskelijoita tenttiin valmistautumisessa. He tekevät omat jäsennellyt muistiinpanot aikaisemmista muistiinpanoistaan ja opettajan jakamasta materiaalista. Lunttilappua tehdessä opiskelijat lähes huomaamatta jäsentävät tenttialuetta ja pohtivat omaa osaamistaan. Lunttilapun valmistamisen yhteydessä tulee käytyä koko tenttialue läpi. Myös käsin kirjoittamisen on todettu jättävän vahvan muistijäljen ja siten edistävän oppimista, opittu on helpompi palauttaa mieleen. Tästä syystä suosittelen tekemään lunttilapun kynällä enkä tietokoneella.

Opettajan tehtäväksi jää tentin muodostaminen soveltavaksi. Hyväksi havaittuja asioita ovat esimerkkien nivominen vastauksiin tai käsitekartan piirtäminen tenttikysymyksestä. Myös ihan suorat kysymykset tenttialueesta ovat mahdollisia, silloin on hyvä miettiä kysymykset opintojakson kannalta olennaisista asioista. Nämä suorat kysymykset voivat olla tentin niin sanottuja helppoja kysymyksiä.

Monenlaisia lunttilappuja palautui tentin yhteydessä tarkastettavaksi, olipa joku unohtanut lunttilapun tehdäkin. Osa oli tehnyt lunttilapun täyteen pieniä sarakkeita, mihin oli kirjoitettu asiat tietystä aiheesta. Osa oli tehnyt muistisanat aiheista. Osa oli kirjoittanut ranskalaisilla viivoilla muistiinpanoja. YAMK-opiskelijat jakoivat tekemänsä lunttilaput toisilleen ja saivat näin vielä yhdistettyä lunttilaput ja asiat kuin itsestään sulautuivat kokonaisuuksiksi.

Lopuksi muutamia YAMK-opiskelijoiden kommentteja lunttilappujen käyttämisestä tentissä:

”Jopa innostuin pohtimaan asioita ja kirjatessa omaa lunttilappua ajattelin,
että haluan sen säilyttää.”

”Tentissä jaoimme muistiinpanot,
huomasin että muutkin olivat poimineet samat tärkeät asiat.”

”Lunttilapun tekeminen selkeytti ajatuksiani.”

”Vaikeinta oli päättää mitkä asiat olivat tärkeimpiä.”

Aiheeseen liittyvää