Litsis, lätsis, Lätäkköön!

TEKSTI | Tiina Järvelä, Susanna Weber ja sosionomiopiskelijat ryhmistä SA2023-1A & SA2023-1B
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024042521891

Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat aloittivat lukuvuoden hyppäämällä kirjaimellisesti Lätäkköön! Vaasalaista lastenkulttuuria esittelevä Lätäkkö – tapahtuma tarjoaa kulttuuria lapsiperheille sekä esittelee lasten tekemiä taidetuotoksia. Vaasan kaupungin kulttuuritoimi koordinoi Lätäkkö – lasten kulttuuritapahtumaa läpi kuukauden. Tapahtuma aloitettiin VAMK:n sosionomiopiskelijoiden suunnittelemalla ja toteuttamalla avajaistempauksella Laivapuistossa. Tapahtuma oli suunnattu Vaasan kaupungin päiväkotien eri yksiköille, jotka sijaitsivat kävelymatkan etäisyydellä Laivapuistosta.

Lätäkkö – Lasten kulttuuriviikot (Vaasan kaupungin verkkosivut) .

Litsis! – Yhteisopettajuus sosiaalialan opinnoissa

Tapahtumaa lähdettiin suunnittelemaan Vaasan kaupungin kulttuuripalvelujen kutsumana. Mukaan lähtivät kaksi sosiaalialan innokasta opettaja ajatuksena yhdistää sosionomiopintojen ensimmäisen vuoden Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet sekä Luovat menetelmät. Ajatuksena oli, että yhdessä jakaen oppiminen ja opettaminen on hauskempaa sekä mahdollistaa uusia yhteistyön muotoja. Yhteisopettajuus olikin erittäin antoisaa ja antoi mahdollisuuden laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opettajat saivat tilaisuuden opettaa yhdessä, kokeilla tiivistä yhteistyötä niin koulun sisällä kuin myös yhdessä työelämän kanssa. Myös esihenkilö kannusti yhteisopettajuuteen.

Positiivisen yhteistyön myötä voidaan todeta kahden lehtorin yhteistyön mahdollistaneen opiskelijoiden erilaisten oppimistapojen huomioimisen sekä antaneen tilaa yksilöllisemmälle oppimisen ohjaukselle. Samalla opiskelijat saivat kokea läheltä opettajien sujuvan yhteistyön ja saivat mallin yhteistoimijuudesta.

Lätsis!  – Alkusuunnittelua ja tavoitteita

Prosessin alussa asetimme molemmille opintojaksoille yhteiset oppimistavoitteet, jotka siivittivät yhteistyötämme koko prosessin ajan. Lätäkkö – tapahtuman suunnittelu toteutettiin opiskelijoita osallistaen siten, että opettajien tehtäväksi tuli toimia ohjaavana mahdollistajana. Opiskelijoille tarjottiin projektin kautta oppimisalusta, jossa he pääsivät viemään opintojaksojen teorioita käytäntöön sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan luovia ideoitaan lapsille suunnatussa ulkoilmatapahtumassa.

Kaksi opiskelijaa tekemässä kylttiä.

Opiskelijat valmistautuivat päivään suunnittelemalla erilaisia leikkipisteitä lapsille. Jokaiselle leikkipisteelle oli tehty omat kyltit ja rekvisiitat, joiden valmistumisesta opiskelijat pitivät huolen. Sosionomiopiskelijoiden tuottamissa materiaaleissa näkyi jokaisen kädenjälki ja työpanos. Tehtävissä näyttäytyi niin opiskelijoiden oma osallisuus kuin myös halu osallistaa ryhmien erilaiset lapset toiminnallisissa leikkipisteissä. Opiskelijat huomioivat etukäteen suunnitelmissaan erilaiset tuen tarpeet ja pohtivat myös vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimintaa.

LÄTÄKKÖÖN! – Opiskelijoiden kokemuksia tapahtumasta

Tapahtumapäivä oli 2.10.2023, jolloin sosionomiopiskelijat saapuivat aamulla laivapuistoon reippaana ja hyvissä ajoin kokoamaan toimintapisteitä valmiiksi lapsiryhmiä varten. Ensin puisto siivottiin viikonlopun jäljiltä, että ympäristö olisi turvallinen lapsia varten. Sosionomiopiskelijoiden lisäksi paikalle oli saapunut VAMK:n lehtorit ja Vaasan kaupungin kulttuuripuolen edustajia, jotka halusivat tulla seuraamaan yhteistyön tuomaa tulosta.

Kello yhdeksältä ensimmäiset päiväkotiryhmät saapuivat. Lapset jaettiin pienryhmiin ja heille annettiin jokaiselle leimapassi, johon he saivat kerätä tarroja kaikilta pisteiltä, joissa he olivat olleet leikkimässä.  Kun passit oli jaettu, lähtivät opiskelijat kierrättämään lapsia eri pisteille. Siirtyminen pisteiden välillä ei tapahtunut pelkästään kävellen, vaan lapset saivat valita kuvakorteista, miten siirtyminen tapahtuu; esim. seurataanko johtajaa, pompitaanko kuin puput tai tanssitaanko kuten ballerinat. Alkuun taisi pienillä olla vähän jännitystä, mutta pian leikki alkoi sujumaan ja niin lapsilla kuin aikuisillakin oli hauskaa. Tehtäväpisteet olivat lasten ikä- ja kehitystasoon sopivia, mielikuvituksellisia ja erilaisia aisteja stimuloivia harjoituksia esim. sokkotehtäviä, koordinaatiotaitoja ja käden taitoja harjoittavia tehtäviä.

Kun lasten leimapassit oli saatu tarroja täyteen, tulivat lapset noutamaan aloituspisteeltä VAMK:n heijastimen palkinnoksi hyvästä suorituksesta. Samalla opiskelijat haastattelivat heitä hieman, että millainen päivä oli ollut. Kun lapsilta kysyttiin “Mikä oli lempijuttu päivässä?”, jonkun mielestä hippa oli kivaa ja joku lapsi tykkäsi keilauksesta. Suurin osa lapsista vastasi, että kaikki oli päivässä parasta! He toivoivat lisää tällaisia päivä, ja samaa mieltä oli myös päiväkotien henkilökunta, kun heiltä kysyttiin asiasta. Varhaiskasvatuksen henkilökunta oli innoissaan päivästä, ja myös lapset nauttivat tapahtumasta. Saimme myös suoraa palautetta paikan päällä siitä, että tällaiset päivät tuovat lapsille monipuolisuutta ja uusia kokemuksia. Tehtäväpisteitä kehuttiin. Ne olivat hyvin suunniteltuja niin, että lapsilla säilyi mielenkiinto läpi tapahtuman. Haastattelujen jälkeen lähetimme lapset hymysuin matkalle takaisin kohti päiväkotia.

Sukat kuivina loppuun asti

Kahden sosiaalialan lehtorin yhteistyö ja kahden eri sosionomiopintojen opintojakson yhdistäminen koettiin sekä lehtoreiden että opiskelijoiden taholta antoisaksi. Erilaiset pedagogiset ratkaisut, opettajien osaamisen yhdistäminen ja toimiva vuorovaikutus niin opettajien kuin myös opiskelijoiden kesken antoivat vahvan pohjan yhteistyölle. Tästä on hyvä jatkaa kohti tulevan syksyn 2024 Lätäkön suunnittelua.

Aiheeseen liittyvää