Läsnäolon taitoa etätyöskentelyssä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Digiosaajasta yrittäjyyteen -hankkeen toteutus ajoittui COVID-19 pandemian kanssa samaan aikaan. Siispä hankkeessa toimivat Xamk, KAMK, VAMK, Laurea, LapinAMK, TAMK ja LAB työskentelivät etänä kuten koulutuskokonaisuuteen hyväksytyt noin sata opiskelijaakin.

TEKSTI | Leena Pommelin-Andrejeff
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202201041147

Kokemus oli opettavainen.  Koulutuskokonaisuuden suunnittelutyö käynnistyi syyskuussa 2020 Teams- ja Open Learn -alustoilla.  Vuonna 2021 toteutettiin 20 op pakollisia ja 10 op vapaavalintaisia opintoja.  Esimerkiksi Läsnä etänä -opintojaksolla pohdittiin, millaista on itseohjautuvuus etätyöskentelyssä ja virtuaalisessa tiimissä.

Tavoitteena oli, että opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää toimivan vuorovaikutuksen ja johtamisen merkityksen etätyövälineitä käytettäessä. Opiskelu tapahtui nauhoitettujen luentojen sekä kirjallisuuden avulla. Verkossa järjestettävissä vapaaehtoisissa  pienryhmäkeskusteluissa pohdittiin valittuja teemoja myös digitaalisesti läsnä.

Näissä etätyöskentelytapahtumissa esille tuli:

  • Etätyö sujuu, kun henkilö omaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Oma-aloitteisuus ja aktiivinen yhteydenpito on niin ikään tärkeää.
  • Etätyövälineet virtuaalisessa tiimityössä on syytä hallita.  Useiden sovellusten käytön harjoittelu tekee mestarin, ja mestarikin vielä harjoittelee.
  • Etätyössä tapahtuvalla vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta.  Sanaton viestintä välittyy kameran kautta esiintyvissä ilmeissä, elekielessä, äänensävyissä ja puheen rytmissä. Vuorovaikutustilanteissa välittyy myös empaattisuus.
  • Johtaminen ei ole ainoastaan tiedon jakamista. Siinä luodaan myös suhteita ja pidetään yllä yhteisöllisyyttä, joka puolestaan lisää luottamusta.
  • Jokainen työntekijä on myös itse vastuussa omasta työhyvinvoinnistaan.  Työn tauotus ja terveet elämäntavat tukevat myös etätyöskentelyssä onnistumista.

Opintojaksolla jokainen kurssin suorittanut laati myös itselleen huoneentaulun muistuttamaan sujuvan etätyöskentelyn edellytyksistä. Elämä on jatkuvaa oppimista. Maailma muuttuu ja työtä voi tehdä monella tapaa.  Digitaidoilla on mahdollista tuunata työnteko ajasta ja paikasta riippumattomaksi, ja etänäkin voi olla läsnä.

Aiheeseen liittyvää