Eettinen toimintaohjeisto – vastuullisuus on välittämistä

Työelämän murros on nopeutunut koronapandemian aikana. Olemme Vaasan ammattikorkeakoulussa ottaneet käyttöön laajan etä- ja monipaikkatyömallin. Malli tuo joustavuutta ja parantaa yksilöllisen elämäntilanteen huomioimisen. Samalla se haastaa etenkin johtamista. Eettinen toimintaohjeisto on yhteinen ponnistuksemme hyvään arkeen.

TEKSTI | Kati Komulainen KUVAT | Studio Andrei
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022013111385

Johdamme ennakoiden vision suuntaan tavoitteiden avulla. Johtamisemme pohjautuu yhteisesti jaettuihin arvoihin.

Työelämän arki tuo päivittäin eteemme tilanteita, joissa mietimme, että miten toimimme. Onko asiaan olemassa ohjeistusta, mikä on kulttuurimme, miten olemme aiemmin toimineet? Yhä useammin maailman kompleksisen luoteen vuoksi meillä ei ole olemassa sisäistä toimintaohjetta. Eettinen toimintaohjeisto voi parhaimmillaan luoda näihin tilanteisiin henkistä tukea ja keskustelun välineen.

Teemme kehittämistyötä strategian suuntaisesti ja pitkäjänteisesti. Jokaisella yhteisön jäsenellä on oikeus kehittää ja kehittyä ja se on osa jokapäiväistä työtämme.

Aloitimme keväällä 2021 eettisen toimintaohjeiston osallistavan, yhteisöllisen prosessin yhdessä Juuriharja Consulting Oy:n kanssa. Työskentely oli alusta alkaen osallistavaa, yhteistä todellisuutta rakentavaa ja halusimme osallistaa koko yhteisömme tähän työhön. Jokainen henkilöstön jäsen osallistui eettiseen työpajaan, jossa pohdimme kysymyksiä, jotka meitä mietityttävät. Vieraskielinen henkilöstömme huomioitiin tarjoamalle heille oma työpaja. Työpajat koettiin mielekkäiksi. Oli tärkeä pysähtyä puhumaan eettisistä kysymyksistä.

Prosessi oli läpinäkyvä, uudenkin Yhteistoimintalain mukainen, jossa keskustelussa huomioitiin kaikkien osapuolten näkemykset. Lopuksi johtoryhmä hyväksyi ja sitoutui eettisen toimintaohjeiston mukaiseen toimintatapaan. Nyt vuoden alussa jokaisessa yksikössä järjestetään juurrutustilaisuudet, joissa kysymme, että mitä tämä meillä tarkoittaa? Miten hyödynnämme ja käytämme tätä?

Muodostamme yhteisön, jossa on positiivinen, toisiaan tukeva ja innostava kulttuuri. Kannustamme toisiamme ja annamme kehittävää palautetta toisillemme.

Nyt olemme työmme alussa. Olemme käyneet yhteisönä eettistä keskustelua ja saaneet muodostettua kattavan eettisen toimintaohjeiston. Nyt on meistä kiinni, että miten se alkaa elää arjessa. Tulevaisuudessa etiikka, empatia ja estetiikka muodostavat kolmen kovan E:n kokonaisuuden, josta voimme ammentaa arkeemme kestävyyttä ja vastuullisuutta.  

*Kursiivilla kirjoitetut otteet ovat eettisestä toimintaohjeistostamme

https://www.vamk.fi/fi/meidan_vamk/korkeakoulu/eettinentoimintaohjeisto/

https://www.vamk.fi/en/meidan_vamk/korkeakoulu/eettinentoimintaohjeisto/

Aiheeseen liittyvää