Kuukausiautoilu: uusi haastaja perinteisille omistajuusvaihtoehdoille

TEKSTI | Axel Wingren ja Harri Lehtimäki
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024053142040

Autoilun eri omistajuusvaihtoehdot ovat muuttuneet vuosien varrella suuresti. Perinteisestä käteisostosta ollaan siirtymässä muihin vaihtoehtoihin, joissa suuret alkupääomat ovat pieniä. Kuukausi- ja osamaksullisten palveluiden yleistyessä on autoiluun tullut myös kuukausimaksullinen palvelu. Kuukausiautoilu on yksi omistajuusvaihtoehdoista, joka on viime vuosina noussut haastamaan muita. Periaatteet kuukausiautoilussa ovat samantyyliset kuin leasing-autoilussa, missä asiakas maksaa kiinteän kuukausierän auton omistamisesta. Kuukausiautoilussa selkeästi tärkeimmäksi hyötytekijäksi on noussut huoltojen ja korjauksien kuuluminen sopimukseen. (Tevio, Korpilahti 2021). Erona muihin omistajuusvaihtoehtoihin on se, että asiakas voi halutessaan katkaista kuukausiautoilusopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla minimisopimuskauden jälkeen. Kuukausiautoilussa asiakkaan ei myöskään tarvitse maksaa autoliikkeelle suurta alkupääomaa, ainoastaan sopimuksen aloitusmaksut. Tämän hetkinen kilpailu kuukausiautoilua tarjoavien yritysten kesken ei Suomessa ole vielä suurta. Toimijoita alalla on vain muutamia ja näin monelle suomalaiselle kuukausiautoilu on varsin vieras käsite.

Kuukausiautoilu omistajuusvaihtoehtona

Kuukausiautoiluyritysten tärkeimpänä tavoitteena on tuoda asiakkaalle helppoutta sekä vaivattomuutta autoiluun. Tämän asian yritykset huomioivat myös heidän omissa liiketoiminnan arvoissaan, jotka ovat hyvin asiakaslähtöisiä. Asiakkaalle tarjottavien sopimuksien pituudet kuukausiautoilussa vaihtelevat 1 kuukaudesta 48 kuukauteen. Suomen markkinoilla työn toimeksiantajana toimivan yrityksen sopimukset ovat lähtökohtaisesti olleet 12 kuukaudesta 48 kuukauteen. Kuukausiautoilun sopimus pitää sisällään huollot, korjaukset, katsastukset sekä verot. Lisäpalveluina on mahdollista ostaa maksuturva, rengasturva, lisäkilometrejä tai vakuutus autolle. Renkaiden kuluminen ei sisälly automattisesti kuukausiautoilun sopimukseen. (Beely 2024). Autolla vuosittain ajettavat ajokilometrirajoitteet valitaan sopimusta tehtäessä. Toimeksiantoyrityksen omilla verkkosivuillaan tarjoamat autot ovat suomalaisten kumppaniliikkeiden autoja.

Kuukausiauton hankkiminen on tehty todella helpoksi asiakkaalle ja sen tilauksen voi suorittaa suoraan internetistä. Asiakas voi halutessaan koeajaa auton siinä kumppaniliikkeessä, missä auto sijaitsee. Myös kotiinkuljetus asiakkaalle toimii yhtenä vaihtoehtona. Sopimukseen sisältyvät huolto ja korjaukset tarjoavat asiakkaalle huolettomuuden tunnetta auton omistamisesta. Vahingon tai rikkoutumisen sattuessa ei asiakkaan tarvitse itse murehtia mahdollisista lisäkustannuksista. Useat auton omistajat murehtivat myös auton arvonalentumista, joka voi olla varsin suurta nykypäivän autoissa. Kuukausiautoilulla arvonalentumisen murheet voidaan kuitenkin unohtaa, koska mahdollinen irtisanominen sopimuskauden päätyttyä päättää hallinnan autoon.

Autoilijoiden mielipiteet kuukausiautoilusta

Autoilijoiden mielipiteet kuukausiautoilusta omistajuusvaihtoehtona ovat erinäiset. Vapaus ja huolettomuus korjauksista sekä huolloista helpottaa monen autoilijan elämää. Kuukausiautoilu nähdään muita omistajuusvaihtoehtoja kalliimpana ja tämän vuoksi moni potentiaalinen asiakas ei siirry kuukausiautoiluun. Monet kokevat kuukausiautoilun olevan heille vieras omistajuusvaihtoehto. Opinnäytetyössä tehdyn kyselyn mukaan ihmiset eivät vielä kovin hyvin tunne toimeksiantajayritystä ja kuukausiautoilua. Kurvinen ja Seppä 2016 painottaa teoksessaan markkinoinnin kannalta esitettyjä yrityksen arvoja ja niiden tunnettavuuden esille tuomista markkinoinnin myötä. Heidän merkittävimpänä kehityskohteena tunnettavuuden saavuttamiseksi on yrityksen yleiskuvan rakentaminen asiakkaalle. (Kurvinen & Seppä 2016, 45). Malli vie suomalaisten mielestä myös osittain omistajuuden tunteen autosta, kun ajamista rajoitetaan mm. sopimukseen sisältyvillä kilometrimäärillä. 

Tulevaisuuden odotukset

Kuukausiautoilu Euroopassa ja etenkin Saksassa on saanut suuren nosteen omistajuusvaihtehtona. Kuukausiautoilun tulevaisuutta pidetään lupaavana ja näkemykset liiketoiminnan kasvuun ovat positiiviset. Euroopassa toimivien kuukausiautoiluyritysten suurempi koko mahdollistaa heille autojensa rahoituksen itse. Eurooppalainen kuukausiautoiluyritys FINN saa n. 45 % yrityksen vuosittaisesta tuloksestaan pelkästään business to business -kaupasta. (Smiatek 2023). Yrityksen joutuessa tarjoamaan asiakkaalleen palvelua monen välikäden kautta, koituu maksettava loppusumma asiakkaalle suureksi. Toimeksiantoyrityksen tarjoamat autot rahoitetaan Suomessa LähiTapiola rahoitus Oy:n toimesta, joka haluaa myös lainaamalleen rahoitukselleen koron. Tämä nostattaa hintoja merkittävästi, jolloin todellinen vuosikorko sopimukselle nousee usein lähelle 10 prosenttia. (Beely 2024).

Lopuksi

Nähtäväksi jää miten kuukausiautoilu lyö Suomessa tulevaisuudessa läpi. Monet uudet vaihtoehdot vaativat usein aikaa ja sulattelua. Toki kun opinnäytetyön kyselyssä esiin tulleisiin asioihin saadaan parannuksia, voi se hyvinkin lisätä kuukausiautoilun suosiota. Suomalaiset ovat tottuneet omistamaan oman autonsa, joten erilaiset rajoitteet koetaan varmasti hieman vieraina asioina. Toisaalta auton suuri hankintahinta, sen huomattava arvon aleneminen vuosittain ja mahdolliset suuret korjauskulut saattavat hyvinkin houkutella suomalaisia kuukausiautoilun pariin.

Aiheesta lisää

Wingren, A. 2024. Kuukausiautoilun menestystekijät. AMK-opinnäytetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024052415185

Lähteet
  • Beely. (2024). Verkkoaineisto. Viitattu 22.5.2024. https://beely.fi/

  • Kurvinen, J. & Seppä, M. 2016. B2B-markkinoinnin & myynnin pelikirja: Yritysjohdon opas myyntiin ja markkinointiin. [Helsinki]: Kauppakamari.

  • Smiatek, A. (2023). FINN Shows Strong Growth in Fleet Business. Finn.com. Viitattu 22.5.2024. https://www.finn.com/en-US/press/finn-shows-strong-growth-in-fleet-business

  • Tevio, W., Korpilahti, T. (2021). Kuukausimaksullinen autoilu ja uudet kohderyhmät. Crasman.fi. Viitattu 22.5.2024. https://www.crasman.fi/insight-autoverkkokauppa

Aiheeseen liittyvää