Tunnelmia auditointipäivän jälkeen

Tuona marraskuisena aamuna pyrytti lunta ja oli kirpakka pakkassää valmistautuessamme vastaanottamaan ulkoisia auditoijia Olympiakomitean Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditoinnin osalta. Uteliaisuutta, iloa ja ripaus jännitystäkin oli ilmassa. Olimme työryhmänä saapuneet yhteen tärkeimmistä etapeistamme matkallamme kohti huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulua. Vaikka tämä etappi oli tärkeä, tiesimme, ettei matkamme suinkaan päättyisi tähän vaan se tulee jatkumaan edelleen - kehitämme ja kehitymme yhä auditointipäivän jälkeenkin.

TEKSTI | Katja Lakojoki-Karhu
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231207152262

Aloitimme matkamme kohti huippu-urheilijamyönteistä korkeakoulua syksyllä 2022 hakeutuessamme Olympiakomitean julkistamaan auditointiprosessiin yhdessä Vaasan seudun Urheiluakatemian kanssa. Kevään 2023 aikana kokosimme työryhmän projektin ympärille ja lähdimme tarkastelemaan toimintatapojamme aiheen ympärille koostetun auditointikäsikirjan avustuksella. Matkan varrella yhteistyömme niin Vaasan seudun urheiluakatemian kuin Olympiakomiteankin kanssa tiivistyi entisestään. Pääsimme tutustumaan urheilijoiden arkeen Vaasan Botniahallilla. Valtakunnallisessa kaksoisuraseminaarissa Rovaniemellä kuulimme vielä syvemmin urheilijoiden kaksoisuraan liittyvistä ominaispiirteistä.

Projektipäällikön ominaisuudessa koen tämän matkan olleen valtavan antoisa ja arvokas. Peilatessamme toimintaamme ja nykytilaamme Huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle asetettuihin laatukriteereihin, uskon että jokainen opiskelijamme tulee hyötymään tämän projektin annista. Olemme matkan aikana tarkastelleet toimintatapojamme niin yksilöllisen opiskelijaohjauksen, aiemmin tai muualla hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kuin joustavien opintopolkujenkin osalta. Jokaisella opiskelijallamme on yksilöllinen tausta ja henkilökohtainen elämä, jonka oheen he yhdistävät korkeakouluopintonsa. Me VAMKissa haluamme olla parhaimpamme mukaan tukemassa kaikkien opiskelijoidemme hyvinvointia sekä menestymistä opinnoissaan ja tulevalla urallaan.

Toisaalta huippu-urheilijamyönteisyys korkeakoulun toiminnassa vaatii meiltä korkeakoululta ymmärrystä siitä, mitä tavoitteellisesti urheilevan opiskelijan elämä pitää sisällään. Yhtä tärkeää on, että osaamme tunnistaa urheilusta syntyneen osaamisen. Laatu- ja vastuullisuuspäällikön roolissa koen tärkeäksi jatkuvan vuoropuhelun merkityksen. Tarvitsemme palautetta toiminnastamme. Tarvitsemme toisinaan myös ulkopuolista näkemystä siitä mitkä ovat vahvuutemme ja missä voisimme toimia toisin. Usein meistä jokainen on oman työnsä äärellä liian lähellä näkemään kaikkia niitä mahdollisuuksia, joista voisimme toinen toisiltamme oppia tai ehkä jopa valita toimia toisellakin tapaa. Uskon, että kehittävä ja keskusteleva auditointi tarjoaa mahdollisuuden yhdessä tarkastella toimintaa, prosesseja ja toimintatapoja. Itsekin sisäisenä auditoijana toimineena olen jokaisen auditoinnin yhteydessä pitänyt tärkeänä korostaa sitä, ettei auditointi koskaan kohdistu yksilöön vaan sen tavoitteena on tarkastella yhteisesti määriteltyjen toimintatapojen ja ohjeistusten toimivuutta sekä niiden kautta peilata toimintaa mm. vaatimusten ja lain mukaisuuteen.

Tämän HUMKK projektin myötä meille korkeakouluyhteisönä on tarjoutunut mahdollisuus kuulla urheilun saralla toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä toiminnastamme, mutta toisaalta myös opiskelijaurheilijoiden tärkeitä kokemuksia meillä opiskelemisesta. Jäämme innolla odottamaan auditointiryhmän havaintoja. Miten he näkevät vahvuutemme? Mitä me voisimme jatkossa toimintamme osalta kehittää entisestään? Minkälaisilla viestinnällisillä toimenpiteillä voisimme jatkossa huippu-urheilijamyönteisyyttämme tuoda paremmin esille?

Lopuksi haluan vielä osaltani ja koko työryhmämme puolesta osoittaa lämpimän kiitoksen jokaiselle auditointipäivään ja -prosessiin tavalla tai toisella osallistuneelle. Panoksenne Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseksi on jo tässä kohdin ollut todella merkityksellistä! Lämmin kiitos!

Katja Lakojoki-Karhu
Katja Lakojoki-Karhu, Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu – auditointipäivä Vaasan ammattikorkeakoululla

Aiheeseen liittyvää