Sekasin Chatissa

Sekasin-chat on valtakunnallinen nuorille, 12-29 -vuotiaille, suunnattu verkkopalvelu, jossa nuori voi keskustella koulutetun päivystäjän kanssa, mistä tahansa mieltä painavista asioista. Sekasin-chatin toiminnan ylläpitämisestä ja koordinoinnista vastaa Sekasin Kollektiivi. Se on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n, Suomen Punaisen Ristin, Setlementtiliiton ja SOS-lapsikylän koordinoima yhteenliittymä. Kollektiivin tehtävä on toimia nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi ja kriiseissä auttamiseksi. Chatissa päivystävät eri järjestöjen ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Chat on auki joka päivä.

TEKSTI | Heli Huhta
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022032825535

Sekasin-chatin tehtävänä on nuorten mielenterveyden edistäminen ja siihen liittyvien ongelmien ehkäisy. Chatissa nuoret voivat keskustella mieltä painavista asioista. Chat-päivystäjä kuuntelee ja tukee ja tarvittaessa neuvoo nuorta eteenpäin. Suurin yhteydenoton syy nuorilla on paha olo. Toiseksi suurin syy, miksi chattiin otetaan yhteyttä, on ihmissuhdeongelmat tai itsetuhoisuus. Joskus nuori haluaa vain kertoa omia kuulumisiaan jollekin ja ottaa siksi yhteyttä.

”Sekasin-chat päivystäjänä oleminen herätti paljon eri tunteita, kuten jännitystä ja innostusta. Itselle jäi sellainen kipinä, että haluan jatkaa ja kehittää omaa osaamista.”

Vuonna 2020 chatissa käytiin lähes 31 000 keskustelua, mutta lähes 140 000 chat-yhteydenottoon ei pystytty vastaamaan. Vuonna 2020 chatissa työskenteli 1400 päivystäjää, joista 32% oli vapaaehtoistyöntekijöitä. Koska näin valtava määrä nuorten yhteydenotoista jää vielä käsittelemättä, tarvitaan mm. vapaaehtoisia vielä paljon lisää.

”Sekasin-chat työ on monipuolista, palkitsevaa, ja iso vastuu. Sekasin-chatissa työskennellessä kohtaa monenlaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, mikä on hyödyllistä, oman osaamisen kartoittamisessa.”

Vaasan ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoiden uuteen opetussuunnitelmaan kuuluu uusi opintojakso nimeltään Kolmas sektori ja vapaaehtoistyö. Siinä opiskelijat pääsevät tutustumaan, miten kolmas sektori ja vapaaehtoistyö täydentävät sosiaaliturvaa sekä kunnan tai hyvinvointialueen tarjoamia sosiaalipalveluita. Lähes 20 sosionomiopiskelijaa lähti päivystäjäksi Sekasin-chattiin.

”Musta oli tosi kiva, että meillä oli mahdollisuus koulun kautta päästä kokeilemaan vapaaehtoistyötä, koska se on ollut sellainen asia, mitä oon ajatellut, että haluaisin tehdä. Mieli.ry ja Sekasin-chat olivat itselle luonteva valinta, koska niissä toimiminen on ollut jo pidemmän aikaa mielessä.”

Opintojakso toteutettiin yhteistyössä MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry:n ja Pohjanmaan kriisikeskus Valon kriisityöntekijä Monica Bäck kanssa. Monica järjesti opiskelijoiden haastattelut pienryhmissä videovälityksellä. Itseopiskelua voi joskus tuntua vieraalta ja vaikealta, mutta meidän opiskelijoille se on arkipäivää ja Moodle ei ollutkaan niin uusi tuttavuus, missä koulutus tapahtui. Harjoittelut, jotka järjestettiin Kriisikeskus Valon tiloissa, olivat iloisia tapahtumia. Opiskelijat olivat iloisia, kun etäopiskelujen lomassa pystyivät tapaamaan toisiaan. ”Kun varsinaiset chat keskustelut alkoivat ensimmäistä kertaa, oli kiva kiertää kriisikeskuksen tiloja, missä istui nuoria ihmisiä melkein jokaisessa huoneessa.” kertoo Monica. Rentoina tilanteina pidettiin myös purkukeskustelut harjoittelun jälkeen. Niistäkään ei naurua puuttunut! Monica jatkaa: ”Ja se into, kun opiskelijat lähtivät harjoittelukeikan jälkeen kotiin aloittamaan omat chatpäivystykset! ”

Sekasin-chatin peruskoulutus koostuu 8 eri osasta, jotka jokainen voi opiskella itsenäisesti. Koulutus sisältää opetusvideoita, kirjallista materiaalia ja erilaisia tehtäviä. Koulutus kestää 8-10 tuntia. Ennen kuin uusi vapaaehtoinen päivystäjä pääsee yksin aloittaman päivystysvuoroja, tekee hän yhden harjoitteluvuodon ohjaajan tuella. Vapaaehtoisella päivystäjällä on aina jatkuva tuki Sekasin Kollektiivin jäsenjärjestöjen kautta.

”Päivystäjänä toimiminen herätti intoa ja pelkoa. Korvaamattomia kokemuksia ja harjoitusta tulevaa vasten ja ammattilaisena kasvamista. Haastavinta oli erottaa työminä ja arkiminä toisistaan, toisaalta se opetti paljon palautumisesta. Aion jatka työn parissa.”

Sekasin-chatissa toimitaan anonyymeina. Halutessaan nuori voi kertoa itsestään ikänsä ja sukupuolensa. Nuoret jonottavat chattiin linjoilletulojärjestyksessä, josta päivystäjät ottavat nuoren asiakasjonosta. Koska linjoilla on paljon nuoria ja päivystäjiä vähän, on keskusteluaikaa nuoren kanssa rajattu 45 minuuttiin. Tästä aikarajasta huolehtii päivystäjä.  Päivystäjän ei tarvitse olla kaikkitietävä tai mielenterveyden erityisasiantuntija, vaan hän on ennen kaikkea turvallinen aikuinen, jonka tehtävä on kuunnella ja kohdata chattiin tuleva nuori.

”Sekasin-chatissa vapaehtoisena oleminenon avannut silmiä tulevaa sosionomiammattia varten. Oma itsevarmuus kasvaa, kun pääsee vahvistamaan omaa ns. ammattipersoonaa.”

”Tämä on tietenkin tuottanut minulle lisää työtä, mutta on myös ollut niin mukavaa keskustella tämän ryhmän kanssa ja kuulla ajatuksia elämästä ja maailmasta, että se on toiminut palkintona minulle. Sen lisäksi saimme lisää vuorovaikutusta vapaaehtoisten chat päivystäjien välille, kun olivat mukana auttamassa harjoitteluissa. On ollut todella mielenkiintoista ja mukavaa tehdä yhteistyötä näiden nuorten kanssa. He ovat kypsiä ja hienoja opiskelijoita. Olen itse nauttinut tästä. Olen saanut tehdä yhteistyötä nuorten aikuisten kanssa, jotka ovat olleet hyvin motivoituneita auttamaan heitä nuorempia ihmisiä. Positiivisuus loistaa läpi jokaisessa keskustelussa, ja se halu auttaa muita tuntuu aidolta ” totesi Monica. Tämä opintojakso on toteutettu todella tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tällaisesta yhteistyöstä hyötyvät kaikki, niin opiskelijat, työelämä kuin VAMK.

”Tästä on hyvä jatkaa vapaaehtoisena chat-päivystäjänä.”

Aiheeseen liittyvää