Koronan ja digitalisaation siivittämänä etätöihin

TEKSTI | Taina Kyrönlahti-Bertell
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023060852875

Mikäli kolme vuotta sitten joku olisi sanonut etätöiden olevan ”normi” tapa työskennellä tänä päivänä ei sitä olisi todeksi uskonut.

Tuoreena on vielä muistissa paperisten ulkomaanlaskujen ja matkalaskujen sekä tiliotteiden hakeminen postilokerosta, että voi taas alkaa päivittäisiin työtehtäviin. Postia saattoi pahimmassa tapauksessa jopa kadota VAMKin ja Micobotnian välillä ja postin aikataulu täytyi aina ottaa huomioon työtehtävien suunnittelussa ja vaikutuksesta kirjanpitoon.  Nyt näille muistoille jo naureskellaan hyväntahtoisesti. Miten lyhyessä ajassa voikaan työskentelytavat muuttua. Nyt riittää käynti postilokerolla kerran viikossa tai jopa harvemmin.

Sanonta: ”ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin” sopii myös koronaan ja sen mukanaan tuomaan muutokseen. Ilman koronaa ei varmaan etätöihin sopeutuminen olisi tapahtunut niin mutkattomasti ja nopeasti kuin nyt tapahtui. Ennen koronaa oli toki myös mahdollisuus etätöihin, mutta kaksisivuisen ohjeistuksen myötä se oli suhteellisen työlästä.

Digitalisaatio edesauttoi jatkamaan koronan aikaansaamaa kehitystä. M2 matkalaskuohjelma lanseerattiin koronan loppumetreillä juuri ennen uuden matkustusboomin alkua.

Sähköinen allekirjoitus poisti jälleen tarpeetonta sisäistä postia sekä nopeutti asiapapereiden kulkua tietoturvallisesti ja mahdollisti entistä paremmin etätyömahdollisuutta.

Etätyöt tunnetusti edistävät tehokkuutta ja parantavat keskittymistä työskentelyyn sekä työssä jaksamista. Monet uudet kommunikointimahdollisuudet kuten teams, zoom, chat ym. sekä toki perinteinen sähköposti mahdollistavat erilaisen ja eri tilanteisiin parhaiten sopivan tavan viestiä joko palavereissa, ulkopuolisen toimijan kanssa tai vaikka oman tiimiläisen kanssa. Melkeinpä voi olla valinnan vaikeus minkä viestintätavan valitsee. Tässä myös pätee aiempi sanonta eli kun on viestitty monella eri viestintätavalla voi tiedon haku näistä myöskin olla haastavaa, mikäli samasta asiasta on keskusteltu tai esim. lähetetty tiedostoja käyttäen useampaa viestintätapaa.

Etätyöt ei kuitenkaan korvaa työpaikalla tapahtuvaa työkaverin kohtaamista. Kun on pari päivää ollut etätöissä, on mielen virkistystä vaihtaa ajatuksia ja keskustella spontaanisti työasioihin liittyvistä ongelmista ja etsiä niihin ratkaisuja työpaikalla. Kun VAMKin taloustiimi pääsi yhteiseen työhuoneeseen on siellä helppoa, vaikka huikata sermin yli tai jaloitella sermin toiselle puolelle työasian tiimoilta. Yhteiset viikkopalaverit onnistuvat hyvin myös teamsin kautta, mutta se ei kuitenkaan korvaa kohtaamista yhteisen pöydän äärellä, jossa parhaiten huomaa ja aistii ”sanattoman viestin” ja on myös helpompaa ja matalampi kynnys tuoda esiin omat mielipiteet. Ja onhan eri asia nauttia aamupäiväkahvi tai lounas yksin kotona kun yhdessä työkaverien seurassa. Taukoliikunta jää kotona myös vähäiseksi. Työhuoneessa työkaverin tehdessä keppijumppaa tulee välittömästi mieleen, että täytyypäs itsekin nostaa ahteri tuolista ja tarttua keppiin 😊

Aiheeseen liittyvää