Hyvinvointia ikääntyneille

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat olivat mukana järjestämässä Armas-festivaalien tapahtumaa Vaasan ammattikorkeakoulussa 13.10.2022 Aleressa. Tapahtuman avulla haluttiin tukea ikäihmisten osallisuutta ja toimintakykyä.

TEKSTI | Tatu Ylä-Autio, Roosa Alajoki ja Hilkka Korpi KUVAT | Roosa Alajoki ja Tatu Ylä-Autio
Artikkelin pysyvä osoite http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022110264447

Armas-festivaalit ovat valtakunnallinen ikääntymistä juhlistava taide- ja kulttuurifestivaali, joka järjestetään vuosittain lokakuun kahden ensimmäisen viikon aikana. (Armas, 2022) Vamkin Armas-päivän ohjelmalla haluttiin tukea ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä heidän aktiivisuuttaan ja sosiaalista kanssakäymistä sekä vahvistamalla kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Osallisuuden kokemus on keskeinen hyvinvoinnin tekijä. Osallisuus ja yhteisöllisyys on taide- ja kulttuuritoiminnan ytimessä. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien avulla voidaan rikastaa arkista kanssakäymistä, pyritään aktivoimaan aisteja ja mieltä sekä houkutellaan kokemuksia ja tunteita esiin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022) Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät tukevat siis erinomaisesti ikäihmisen toimintakykyä.

Tapahtumassa painopiste oli hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidossa ja mittauksessa. Toimintakykyä testattiin mm. lyhyellä fyysisen suorituskyvyn testillä (SPPB), myöhäisiän masennusseulalla (GDS-15), näöntarkastuksella, verenpainemittauksella ja muistipelillä. Järjestettiin myös jumppaa, venyttelyä ja Mindfulness-harjoitus. Tarjolla oli myös musiikkiesityksiä ja luovia työpajoja, jotka tarjosivat elämyksiä ikäihmisille. Walk in- terapiaa tarjosi lyhytterapeutti- opiskelija Ida Lehto. Erilaiset yhdistykset ja toimijat, kuten Vaasan Setlementti, Pohjanmaan muistiluotsi, Vaasan suomalainen seurakunta ja Kansalaisopisto Alma esittelivät ikäihmisille suunnattua toimintaansa.

Kuva 1. Istumasta seisomaannousun testiliike (kuva Tatu Ylä-Autio)

Osallistujia oli hieman odotettua vähemmän. Vamkin Armas-päivässä oli mielekästä ja monipuolista ohjelmaa; tapahtuma oli mielestämme hyvin suunniteltu ja järjestetty. Mikäli Vamk järjestää oman Armas-päivän uudestaan ensi vuonna, tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota tapahtuman markkinointiin, jotta ikäihmiset tavoitettaisiin vielä paremmin. Kenties voitaisiin lähettää kutsuja suoraan muutamille esimerkiksi päivätoimintaa ja asumispalveluja ikäihmisille järjestäville tahoille hyvissä ajoin ennen Vamkin Armas-päivää. Oli kuitenkin mielenkiintoista olla mukana järjestämässä päivää ja verkostoitua muiden opiskelijoiden ja hyvinvointi työtä tekevien tahojen kanssa sekä tavata ikäihmisiä. Päivän järjestämisessä Vamkin puolesta olivat mukana sote-alan koulutuspäällikkö Riitta Häyry, useita sote-alan lehtoreita ja sosionomi- sekä sairaanhoitajaopiskelijoita eri luokilta.

Lähteet
  • Armas 2022. https://armasfestivaali.fi/uutisia/armas-festivaali-tarjoaa-200-mahdollisuutta-juhlia-ikaantymista/ (Viitattu 25.10.2022)

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Kulttuurihyvinvointi ja taidelähtöiset menetelmät. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/kulttuurihyvinvointi-ja-taidelahtoiset-menetelmat (Viitattu 25.10 2022)

Aiheeseen liittyvää